Posted on

Sieť Eureka vyhlásila výzvu na medzinárodné výskumno-vývojové projekty s inovačným charakterom. Výzva je príležitosťou aj pre žiadateľov zo Slovenska spolupracovať s partnerskými organizáciami a podieľať sa na aktivitách vedúcich ku komerčnému účelu. Využíva princíp „zdola nahor“, kedy identifikuje reálne problémy stakeholderov a teda je bez tematických obmedzení. Každý záujemca má možnosť zapojiť sa do tejto možnosti najneskôr do konca júna.

Kto môže získať grant?

Pre túto výzvu a zloženie konzorcií sú oprávnené subjekty z Rakúska, Albánska, Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Čiernej hory, Poľska a Slovenska, ktoré sa venujú výskumu a vývoju:

  • konzorcium musí zahŕňať aspoň dve nezávislé právnické osoby z minimálne dvoch krajín Eureka,
  • žiadna jednotlivá organizácia alebo krajina nemôže byť zodpovedná za viac ako 70 % rozpočtu projektu.

Na aké aktivity dostanem grant?

  • myšlienka projektu musí predstavovať medzinárodnú spoluprácu vo forme konkrétneho projektu,
  • projekt musí byť zameraný na výskum alebo vývoj inovatívneho produktu, procesu alebo služby s cieľom komercializácie,
  • projekt musí mať civilný účel,
  • projekty nesmú trvať viac ako 36 mesiacov so začiatkom medzi decembrom 2022 až februárom 2023.

Čo môžem získať?

  • financovanie projektu do 80 % nákladov pre malé podniky,
  • do 75 % nákladov pre stredné podniky,
  • do 65 % nákladov pre veľké podniky, univerzity a výskumné inštitúcie.

Na jeden rok realizácie projektu môžete získať maximálne 50 tisíc eur. Medzi oprávnené náklady patria napríklad mzdy, materiály, cestovné a podobne.

Ako a dokedy požiadať?

Odporúča sa kontaktovať Ministerstvo školstva SR (martin.kontrik@minedu.sk) za účelom konzultácie projektového zámeru. Za konzorcium sa podáva jeden projektový návrh prostredníctvom elektronického systému Eureka.

Žiadosť o projekt Eureka v tejto výzve môžete predložiť do 30. júna 2022.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *