Posted on

Financovanie vo forme lump-sum, alebo inými slovami vo forme paušálu, je nový spôsob financovania projektov Európskou komisiou. S týmto typom financovania sa môžete stretnúť v projektoch programu Horizont Európa. Ide o prívetivejší spôsob poskytnutia grantu vo forme preplatenia vzniknutých nákladov bez povinnosti vykazovania skutočných nákladov a realizácie finančných auditov. Namiesto toho sa Komisia bude pozerať na dosiahnuté výsledky projektu, ktoré ste prostredníctvom týchto nákladov sľúbili zrealizovať. Lump-sum vzniklo s cieľom zjednodušiť prístup malým organizáciám a nováčikom do medzinárodnej spolupráce prostredníctvom projektov Horizont Európa, keďže ide o výrazné zníženie administratívnej záťaže.

Ako to vyzerá v praxi?

To, či ide o výzvu financovanú spôsobom lump-sum zistíte v popise každej výzvy na Funding and Tenders Portal. V praxi sa môžete stretnúť s dvoma variantmi:

A. Fixná paušálna suma vo výzve

  • výzva definuje pevnú paušálnu sumu,
  • rozpočet vo vašom návrhu sa musí rovnať tejto pevnej paušálnej sume,
  • váš návrh musí popisovať zdroje mobilizované pre túto sumu.

B.  Paušál si definujete sami

  • paušálnu sumu definujete vo svojom návrhu,
  • pri nastavovaní paušálnej sumy môžete definovať sumu potrebnú na realizáciu vášho projektu,
  • zvolená paušálna suma musí byť odôvodnená mobilizovanými zdrojmi.

Čo sa teda bude kontrolovať?

Ex-post kontroly a audity budú skúmať správnu implementáciu akcie, teda technickú stránku projektu, ako napríklad dodržiavanie ostatných nefinančných záväzkov grantu:

  • povinnosti v oblasti práv duševného vlastníctva,
  • povinnosti súvisiace s tretími stranami (napr. finančná podpora)
  • ďalšie povinnosti (napr. etika, viditeľnosť financovania EÚ atď.)

Áno, znie to neuveriteľne (hlavne ľuďom na Slovensku), ale Európska komisia nebude realizovať žiadne finančné kontroly, previerky či audity.

Viac informácií

Keďže ide komplexnú tematiku, ktorá nie je taká jednoduchá, ako tento článok :), odporúčame vybaviť sa ďalšími informáciami, ktoré získate z webinára Európskej komisie a prezentácie, ktorá uvádza základy lump-sum.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *