Posted on

Program Generácia 3.0 pre rok 2021 spúšťa prihlasovanie pre rok 2021. Hľadajú občianske organizácie a startupy, ktoré do vzdelávania prinášajú inovatívne prístupy, ako aj riešenia na zmiernenie dopadu pandémie, či riešenia na prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov. Päť projektov postúpi do 3-mesačného mentoringového programu EDUakcelerátor, získa mentora, konzultácie s expertmi, školenia aj grant na podporu šírenia projektu.

Generácia 3.0 je akceleračný program (jeho cyklus nájdete na tomto linku), na ktorý nadväzujú aktivity skupiny absolventov. V tomto ročníku sa zameriava na občianske organizácie a startupy, ktoré majú za sebou už otestovaný projekt (nie práve vznikajúci alebo vo fáze nápadu).

Čo je cieľom?

Cieľom je vybrať projekty (max. 10), ktorým sa budú venovať odborníci z rôznych oblastí počas EDUcampu. Po ňom 5 najlepších projektov postúpi do EDUakcelerátora, kde získajú možnosť predovšetkým nastaviť biznis model, fundraising a sledovanie dopadu.

Kto môže požiadať o grant?

Žiadať môžu organizácie a startupy, ktoré:

 • Majú otestovaný svoj projekt/produkt zameraný na učiteľov, riaditeľov či žiakov. Projekt je v súlade s víziou Generácie 3.0 – rozvíja zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie, prípadne vytvára podporu pre učiteľov či žiakov;
 • Majú záujem rozvíjať svoj projekt, sú ochotné prijímať spätnú väzbu a aktívne spolupracovať s mentorom a expertmi počas dlhšieho časového obdobia (3 mesiace).
 • Majú záujem rozširovať svoj projekt či program a zapájať do neho nové školy, učiteľov a žiakov.
 • Majú cieľ sledovať dopad svojho projektu a vyhodnocovať výstupy.
 • Majú cieľ zastabilizovať sa a smerovať k väčšej udržateľnosti.

Čo môžete získať?

V EDUcampe získate:

 • Expertné konzultácie od špičkových mentorov z oblasti vzdelávania, biznisu aj občianskeho sektora; možnosť vypracovať si s pomocou odborníkov analýzu svojho projektu a stratégiu pre jeho šírenie.
 • 5 vybraných organizácií na základe hodnotenia na EDUcampe postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor.

Účasťou v EDUakcelerátore získate:

 • Skúseného mentora, ktorý vám pomôže nastaviť projekt efektívne a udržateľne (minimálne 4 konzultácie).
 • Expertov na mieru podľa oblastí, v ktorých potrebujete napredovať.
 • 3 celodenné školenia zamerané na fundraising, tvorbu biznis modelu a špecifiká šírenia programu na školy.
 • Odbornú pomoc s top výskumníkmi pre systematické sledovanie reálneho dopadu projektov (minimálne štyri konzultácie).
 • Finančný grant na podporu šírenia vášho prístupu a jeho udržateľnosť v celkovej výške maximálne 10 000 eur.
 • Napojenie na komunitu inovátorov vo vzdelávaní a možnosť šíriť svoj projekt do regiónov prostredníctvom EDUpointov.
 • Možnosť spolupracovať s inými organizáciami a startupmi v absolventskej skupine.

Ako a dokedy požiadať?

Prihlášky je možné poslať do 12. februára 2021. Formulár a viac informácií o tejto výzve sa dozviete na tomto linku. Pred vstupom do formulára je potrebné sa prihlásiť alebo registrovať. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *