Posted on

Program Digitálna Európa, ktorej cieľom je vybudovať strategické a digitálne kapacity EÚ a uľahčiť široké nasadenie digitálnych technológií, zverejnila výzvu zameranú na dve témy a to dátový priestor v oblasti kultúrneho dedičstva a dátový priestor v oblasti cestovného ruchu. V rámci programu budú podporené investície do vysokovýkonnej výpočtovej techniky, cloudov, dát a umelej inteligencie, ale aj do kyber ochrany či pokročilých digitálnych zručností. Pre aktuálnu výzvu je vyčlenených celkovo 12 miliónov eur s termínom uzávierky 23. januára 2024.

Kto môže získať grant?

V rámci témy zameranej na dátový priestor kultúrneho dedičstva sú oprávnenými žiadateľmi:

 • Organizácie pre kultúrne dedičstvo,
 • poskytovatelia 3D a XR technológií,
 • akademickí a výskumní partneri, zainteresovaní v kreatívnych sektoroch, školstve, cestovnom ruchu.

Vo výzve zameranej na dátový priestor cestovného ruchu sú oprávnenou cieľovou skupinou:

 • orgány verejnej správy
 • vládne orgány,
 • hospodárske subjekty a MSP,
 • združenia a mimovládne organizácie,
 • akademická obec, univerzity, výskumné organizácie.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva zameraná na dátový priestor v oblasti kultúrneho dedičstva (DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-AI-05-CULTHERITAGE) podporí projekty, ktoré by mali:

 • Vytvárať nástroje, technológie, úložiská, softvér s otvoreným zdrojovým softvérom a spracovateľské kapacity na sprístupnenie pokročilých 3D a XR údajov v dátovom priestore.
 • Poskytnúť aspoň jeden nový 3D a XR scenár na opätovné použitie pre účely vedeckého výskumu, reštaurovania, opätovné použitie v kultúrnom a kreatívnom sektore a v iných oblastiach ako je napríklad vzdelávanie.
 • Sprístupniť v údajoch vysokokvalitný 3D a XR obsah a dokumentáciu.
 • Ponúknuť školenie a budovanie kapacít pre inštitúcie kultúrneho dedičstva pri tvorbe využitia 3D a XR technológií.

Výzva zameraná na dátový priestor cestovného ruchu (DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-AI-05-DATATOURISM) podporí projekty, ktoré:

 • posilnia konkurencieschopnosť odvetvia cestovného ruchu poskytovaním údajov, 
 • zlepšia dostupnosť, kvalitu a interoperabilitu údajov v rámci ekosystému cestovného ruchu,
 • prispejú k digitálnej autonómii Európy.

Čo môžem získať?

Program Digitálna Európa vyčlenil na výzvu celkovú sumu 12 miliónov eur s mierou financovania 50% (v niektorých prípadoch zvyšnú časť grantu dopláca príslušné ministerstvo zo zdrojov na národnej úrovni).

Maximálna výška grantu pre dátový priestor kultúrneho dedičstva je 1 milión eur a pre dátový priestor cestovného ruchu je maximálna výška grantu 8 miliónov eur.

Predpokladá sa, že program finančne podporí najviac 5 projektov.

Ako a dokedy požiadať?

Do výzvy sa môžeš zapojiť do 23. januára 2024 prostredníctvom online žiadosti na portáli Funding & Tenders Portal.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *