Posted on

Nadácia Tatra banky ťa podporí ak patríš medzi vynikajúcich slovenských študentov a študuješ dennou formou na niektorom stupni vysokej školy. Cieľom je rozšírenie a obohatenie štúdia prostredníctvom doplnkového vzdelávacieho, vedeckého alebo praktického podujatia v niektorej renomovanej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí. Nepremrhaj možnosť získať grant do 5 000 eur. Vyskúšaj si podať vlastný projekt. Táto zručnosť sa ti v budúcnosti zíde. Výzva sa uzatvára 28. júna.

Pre koho je grant určený?

Pre študentov, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

 • v čase realizácie doplnkového vzdelávacieho podujatia musia študovať formou denného štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl na Slovensku alebo v zahraničí
 • v čase predkladania projektu musia byť študentmi prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske alebo doktorandské). Projekty nemôžu predkladať študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia a študenti, ktorí v nadchádzajúcom školskom roku budú čerstvými absolventmi
 • dosiahnutý študijný priemer uchádzačov o podporu musí byť podľa slovenského kreditného systému do 1,8 za predchádzajúci ukončený rok štúdia. Pri študentoch, ktorí študujú v zahraničí, požadujeme tomu zodpovedajúci preukázaný študijný výsledok
 • vek do 30 rokov
 • občianstvo Slovenskej republiky

Čo môžem získať?

Grant do výšky 5 000 eur, ktorý môže byť použitý na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom v zahraničí, napríklad:

 • registračné poplatky,
 • školné,
 • cestovné náklady,
 • náklady na ubytovanie,
 • zdravotné a úrazové poistenie,
 • učebné a výskumné materiály a iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu, ktorý je súčasťou vzdelávacieho podujatia.

Pozor, nemôžeš požiadať o také položky ako sú notebook či iná technika, alebo stravné a vreckové. Na celú výzvu je vyčlenených 40 tisíc eur.

Ako a dokedy podať žiadosť?

Termín uzávierky je pondelok 28. júna 2021. Nadácia zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24.00 hod. predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

Projekty musia byť realizované v časovom období od septembra 2021 do konca septembra 2022.

Kompletné informácie sa dozvieš na stránke Nadácie Tatra Banky, odkiaľ sme čerpali tieto informácie.


facebook grantUP banner tmavy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *