Posted on

Pred krátkym časom sme na grantUP zverejnili informáciu o troch nových výzvach EIC Transition Challenges 2021 v hodnote 100 miliónov eur s jednostupňovým podacím procesom. V rámci tohto vyhlásenia sa dnes bližšie pozrieme na výzvu, určenú na vývoj technológií skladovania energie alebo kombinované technológie zberu a skladovania energie. Má plniť účel prechodnej fázy na ceste za bezpečnou a cenovo dostupnou energiou. Cieľom prechodných aktivít je zabezpečiť vplyv na udržateľnosť využitím nekritických a netoxických surovín a využitím vysokého stupňa recyklovateľnosti počas životného cyklu. Výzva bude otvorená pre záujemcov do 22. septembra 2021.

Pre koho je výzva určená?

Do výzvy EIC Transition sa môže zapojiť nasledovná skupina žiadateľov v nasledovných formách zloženia:

  • samostatný právny subjekt založený v členskom štáte alebo asociovanej krajine, ak je tento subjekt mikro, malý a stredný podnik alebo organizácia vykonávajúca výskum (univerzita, výskumná alebo technologická organizácia vrátane tímov, jednotlivých výskumných pracovníkov a vynálezcov v týchto inštitúciách, ktorí majú v úmysle založiť „spinout“). Veľké spoločnosti nie sú oprávnené žiadať ako samostatný subjekt.
  • malé konzorcium zložené z minimálne dvoch a maximálne piatich nezávislých právnych subjektov, napríklad univerzity, výskumné organizácie, malé a stredné podniky alebo väčšie spoločnosti, organizácie používateľov či zákazníkov alebo potenciálnych konečných používateľov (napr. nemocnice, verejné služby, priemysel, regulačné a normalizačné orgány, verejné orgány).

Na aké aktivity je grant určený?

Európska komisia očakáva, že projektové návrhy vyvinú technológie skladovania energie alebo kombinované technológie zberu a skladovania energie. Mali by byť pripravené už na investície a rozvoj podnikania s cieľom zachytiť konkrétne príležitosti na integráciu systémov.

V kontexte by sa teda projektové návrhy mali týkať aspoň jedného z nasledujúcich riešení:

  • Inovatívne technológie a systémy kombinujúce získavanie a skladovanie energie. Mali by byť účinné, čisté, s vysokou hustotou energie a lacné, integrované pre stacionárne alebo mobilné aplikácie.
  • Inovatívne koncepcie a techniky kombinovaného zberu a skladovania slnečnej energie (vo forme tepla alebo solárnych palív), geotermálneho alebo odpadového tepla. Počíta sa aj s témami ako dlhodobé skladovanie, chladenie a kryogénne skladovanie, budovanie integrovaných riešení, termo elektrina, pokročilý prenos tepla, energia na elektrinu a termo-mechanické skladovanie a premena energie.
  • Pokročilé materiály a zariadenia na elektrochemické skladovanie (iné ako Li-Ion batérie) v úžitkovom meradle, na mobilnej alebo distribuovanej, či mikro-úrovni, tiež integrované do systémov na fotovoltaiku, veternej energie alebo do iných prerušovaných zdrojov.

Na čo si dať pozor pri oprávnenosti?

Projektový návrh, ktorý chcete predkladať, musí vychádzať z výsledkov dosiahnutých v rámci iného „oprávneného projektu„.

Keďže financovanie prechodu je nová schéma, v rámci roku 2021 nedovoľuje podporiť žiadosti založené na výsledkoch generovaných týmito (oprávnenými) projektmi:

  • Projekty EIC Pathfinder (vrátane projektov financovaných v rámci pilotných EIC Pathfinder, Horizon 2020 FET-Open, FET-Proactive) a výzvy vlajkových lodí FET (vrátane výziev ERANET v rámci pracovného programu FET)
  • Projekty Európskej rady pre výskum (ERC)

Ak je tento oprávnený projekt stále aktívny, žiadosť môžete podať v prípade, že je projekt aktívny najmenej 12 mesiacov. Teda začiatočný dátum grantu je viac ako 12 mesiacov pred dátumom uzavretia Transition výzvy.

Ak je oprávnený projekt už ukončený, môžete podať žiadosť do 24 mesiacov od ukončenia projektu. Teda konečný dátum poskytnutia grantu na oprávnený projekt je starší ako 24 mesiacov od termínu uzavretia Transition výzvy.

V týchto projektoch nemusíte byť v roli účastníka, vedúceho riešiteľa alebo vlastníka výsledkov predchádzajúcich projektov. Vítaní sú práve noví účastníci. Musíte však preukázať, že ste vlastníkom alebo držiteľom práv duševného vlastníctva (IPR), alebo že máte potrebné práva na komercializáciu IPR spojených s projektovými výsledkami typu Pathfinder, FET alebo ERC Proof of Concept s potenciálom na ďalší rozvoj.

Preto by ste vo svojej žiadosti mali uviesť výsledok a príslušné IP, ktoré by mali byť v žiadanom projekte rozpracované. Tiež je potrebné priložiť písomné dôkazy od príslušných vlastníkov výsledkov, ktoré potvrdzujú existenciu potrebných dohôd so žiadateľom, a to aj v oblasti práv duševného vlastníctva.

Len pre predstavu – limity a rozloženie strán zámeru: Časť 1 až 3 vášho návrhu môžu pozostávať z maximálne 25 strán A4.

Čo môžem získať?

Celkový orientačný rozpočet na túto výzvu je 40,5 milióna eur, ktorý sa má financovať prostredníctvom EÚ Next Generation.

Ak bude váš projekt úspešný, dostanete grant na na pokrytie oprávnených nákladov potrebných na realizáciu akcií výskumu a inovácií. Orientačné odporúčanie EIC, koľko by ste mali žiadať na svoj projekt, je stanovené na sumu do výšky 2,5 milióna eur. To však nevylučuje možnosť požadovať väčšie sumy, ak je to riadne odôvodnené.

Miera financovania tohto grantu bude 100% oprávnených nákladov. Navyše, projekty financované prostredníctvom EIC Transition sú oprávnené:

  • dostávať ďalšie granty s pevnou výškou do 50 000 eur na vykonávanie portfóliových aktivít (viac o tomto je možno dočítať sa v Prílohe č. 6, EIC Work Programme 2021),
  • predložiť návrh akcelerátora prostredníctvom schémy Fast track (Príloha 4 – strana 143 tohto dokumentu).

Okrem financovania dostanú projekty bezplatný prístup k širokej škále služieb Business Acceleration Services.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Žiadosť sa podáva prostredníctvom portálu Európskej komisie s názvom Funding and Tenders Portal. Celý proces podania žiadosti prebieha výlučne elektronicky.

Ak žiadateľ prostredníctvom tejto platformy požaduje grant prvýkrát, bude sa musieť zaregistrovať ako osoba a pod týmto profilom zaregistrovať svoju organizáciu. Proces validácie organizácie môže zabrať istý čas, odporúčame preto zaregistrovať sa v dostatočnom predstihu pred termínom.

Samotný termín uzavretia výzvy je stanovený na 22. septembra 2021 o 17:00 hod.

Všetky informácie a podmienky oprávnenosti je možné nájsť prostredníctvom stránky výzvy a dôležitým podkladom je aj EIC Work Programme 2021, kde sa dočítate detaily, o ktorých sme písali.


facebook grantUP banner tmavy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *