Posted on

Európska rada pre inovácie (EIC) zverejnila 20. mája prvé výzvy EIC Transition. Výzvy sa zameriavajú na výsledky generované pilotnými projektmi EIC Pathfinder a projektmi European Research Council Proof of Concept, zamerané na vyspelé technológie a vytvorenie obchodných príležitostí pre konkrétne aplikácie. Termín uzávierky je pre všetky výzvy 22. septembra 2021.

EIC Transition Open

Financuje nové technológie z akejkoľvek vednej oblasti, ktoré už v laboratóriu dosiahli experimentálny dôkaz princípu. Tieto technológie by sa mali zamerať na ďalšie dozrievanie a validáciu v laboratóriu a v príslušných aplikačných prostrediach s cieľom rozvíjať pripravenosť na trh.

Odkaz na výzvu

EIC Transition Challenges on Medical Technology and Devices

Je špeciálne zameraná na nové technológie a zariadenia reagujúce na dôležité zdravotné potreby pri priamej klinickej liečbe a starostlivosti o pacienta. Podporuje aktivity prechodu z výsledku overenia koncepcie na úroveň technologickej vyspelosti vhodnú pre klinické hodnotenie a zameranú na rozvoj stratégie využívania.

Odkaz na výzvu

Výzva EIC Transition – Energy harvesting and storage technologies

Financujú inovatívne technológie, ktoré majú v úmysle vyvinúť efektívny, nízkonákladový, udržateľný, kompaktný a flexibilný zber, konverziu a skladovanie energie. Tieto technológie sa preto považujú za dôležité pre ciele Green Deal týkajúce sa dekarbonizovaných energetických systémov pri dosahovaní prechodu na bezpečnú a cenovo dostupnú energiu.

Odkaz na výzvu

Túto výzvu sme detailnejšie spracovali na grant UP aj my. Pozrite si viac o podmienkach výzvy: Výzva z Bruselu na technológie na zber a uskladnenie energie

Dokedy požiadať?

Všetky tri uvedené výzvy majú termín uzávierky stanovený na 22. septembra 2021 o 17:00 hod. bruselského času.

Projekty, na ktoré žiadate podporu by mali stavať na výsledkoch predchádzajúcich oprávnených projektov. Výzva je určená pre malé a stredné podniky a tiež pre výskumníkov.

Všetky podmienky sú uvedené na odkazoch uvedených výziev a základné pravidlá zistíte z dokumentu EIC Work Programme 2021.


facebook grantUP banner svetly

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *