Posted on

Nový európsky program Creative Europe pre roky 2021 až 2027 má na Funding and Tenders Portal zverejnené prvé 3 výzvy. Ich celková hodnota je vyše 92 miliónov eur a sú určené pre umelcov a organizácie z kreatívneho a kultúrneho priemyslu. V článku si môžete pozrieť základný prehľad týchto výziev, ktorých termíny uzávierky sú stanovené na 26. august a 7. september.

Kreatívna Európa

Výzva na projekty európskej spolupráce

S rozpočtom viac ako 60 miliónov eur táto výzva podporí projekty zahŕňajúce veľkú rozmanitosť aktérov pôsobiacich v rôznych kultúrnych a kreatívnych odvetviach.

Dôraz sa kladie na európsku umeleckú spoluprácu a inovácie na témy, ako sú angažovanosť publika, sociálna súdržnosť, digitalizácia, prispenie k Európskej zelenej dohode a špecifické výzvy v odvetviach knihy, hudby, architektúry a kultúrneho dedičstva.

Uchádzači si môžu vybrať medzi malými, strednými a veľkými projektmi v závislosti od veľkosti svojho konzorcia.

Žiadosti do tejto výzvy môžete podávať do 7. septembra 2021.

Prečítať si informácie o výzve

Výzva na európske siete kultúrnych a kreatívnych organizácií

S rozpočtom 27 miliónov eur na obdobie 2021 až 2023 táto výzva podporí projekty budovania kapacít realizované reprezentatívnymi, nadnárodnými sieťami na báze členstva európskych kultúrnych organizácií.

Žiadosti do tejto výzvy môžete podávať do 26. augusta 2021.

Prečítať si informácie o výzve

Výzva na Paneurópske kultúrne subjekty

S rozpočtom 5,4 milióna eur na obdobie 2021 až 2023 táto výzva podporí kultúrne subjekty. V prípade tejto výzvy ide špecificky o orchestre a cieľom je ponúknuť školenia, profesionalizáciu a príležitosti na vystúpenia pre mladých vysoko-talentovaných umelcov.

Žiadosti do tejto výzvy môžete podávať do 26. augusta 2021.

Prečítať si informácie o výzve

Ako požiadať o grant?

Začnite tým, že si prečítate konkrétnu výzvu a zistíte, či je pre vás výzva vhodná. Na tieto informácie sa dostanete po kliknutí na odkaz na viac informácií, ktoré uvádzame na konci každej výzvy. Tento odkaz vás presmeruje na Funding and Tenders portal, prostredníctvom ktorého podávate žiadosť v elektronickej forme.

Zdroj informácií | ec.europa.eu


facebook grantUP banner svetly


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *