Posted on

Grantový program „Pre budúcnosť“ podporí grantmi funkčné zelené riešenia a zelené inovácie, z ktorých bude mať úžitok široká verejnosť. Na tento cieľ si Nadácia Slovenskej sporiteľne vyčlenila 250 tisíc eur a ty môžeš byť jedným zo žiadateľov, ktorý na projekt dostane financovanie. Výzva je určená pre neziskový sektor či samosprávy a žiadosti treba stihnúť podať do konca marca.

Kto môže získať grant?

Ak si pozrieš výzvu, zistíš, že oprávnený žiadateľ je definovaný takto:

  • občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nadácia, neinvestičný fond;
  • mesto, obec, škola;
  • centrum voľného času, knižnica, múzeum, galéria;
  • účelové zariadenie cirkvi;
  • a iné.

Je nejasné, čo znamená položka „iné“. Ak nepatríš ani do jednej z vyššie uvedených kategórií, odporúčame informovať sa mailom alebo telefonicky (telefónne čísla nájdeš vo výzve).

Na aké aktivity dostanem grant?

Projekt musí byť zameraný na oblasť zelené riešenia alebo zelené inovácie a mal by sa realizovať medzi májom a novembrom 2023.

Nadácia podporí projekty z týchto oblastí:

  • zlepšenie životného prostredia,
  • podpora biodiverzity,
  • zmiernenie dopadov klimatickej zmeny,
  • úspora energií a prírodných zdrojov,
  • podpora cirkulárnej ekonomiky.

Projekty musia mať reálny a merateľný dopad. To znamená, že výsledky zlepšenia, ktoré projekt prinesie sa musia dať vyjadriť číselne alebo inak kvantitatívne.

Čo môžem získať?

Z celkových prostriedkov 250 tisíc eur môžeš na svoj projekt získať od 10 tisíc do 15 tisíc eur. Projekt nemusíš spolufinancovať, dostaneš 100 % finančných prostriedkov.

Ako a dokedy požiadať?

Ak vyhovuješ podmienkam tak svoj projekt podaj cez elektronický systém Nadácie najneskôr 31. marca 2023. Svoju žiadosť zadávaj pod grantovým programom Pre budúcnosť 2023.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *