Posted on

Úrad priemyselného vlastníctva SR pozval v utorok 8. februára 2022 na svoju pôdu rektorov ôsmich slovenských univerzít, ktoré si za posledných päť rokov prihlásili k ochrane patenty alebo úžitkové vzory. Univerzity dnes úradu generujú až tretinu slovenských patentov. Podľa štatistík bolo v roku 2020 podaných 221 patentových prihlášok, z ktorých až jedna tretina pochádzala práve zo slovenského univerzitného prostredia. Pozrite si krátky report.

Lídrom je Technická univerzita v Košiciach

Za posledné tri roky sa lídrom v podaní patentových prihlášok medzi univerzitami stala Technická univerzita v Košiciach, ktorej bolo od roku 2019 udelených až 54 patentov. Medzi významných prihlasovateľov a autorov vynálezov ďalej patria:

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave,
  • Žilinská univerzita v Žiline a
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Stratégia na rast v oblasti duševného vlastníctva

Napriek aktuálnym číslam Úrad priemyselného vlastníctva SR konštatuje, že vidí priestor na rast počtu vynálezov a v tejto súvislosti úrad poskytne univerzitám a vysokým školám súčinnosť a podporu. Pracovné stretnutie prinieslo podnety pre zmeny v podpore akademického prostredia vo vzťahu k inovačným výskumným aktivitám.

Úrad priemyselného vlastníctva SR chce aj v kontexte pripravovanej Národnej stratégie duševného vlastníctva aktívne formovať politiku podpory vlastníkov priemyselných práv od motivácie cez registráciu až po systém podpory do praxe.

Stretnutie rektorov na Úrade priemyselného vlastníctva SR

Slovenské akademické prostredie pokladáme v synergii s aktívnym priemyselným prostredím za kľúčové pre rozvoj ekonomického potenciálu a hospodárskeho rastu krajiny. Úrad priemyselného vlastníctva SR chce z pozície štátneho orgánu intenzívnejšie komunikovať o potrebách univerzít ako prihlasovateľov práv, a tým zlepšovať služby a maximalizovať možnú podporu pre registráciu a ochranu priemyselných práv.

„Cieľom stretnutia bolo nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti ochrany vynálezov, ponúknuť odbornú pomoc zo strany úradu, identifikovať možnosti podpory rastu počtu vynálezov a spoločne zlepšiť postavenie Slovenska v medzinárodných rebríčkoch. Slovensko musíme posunúť ešte viac vpred aj v ochrane vynálezov a duševného vlastníctva,“ povedal predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec.

Článok bol prevzatý z innonews.blog a indprop.gov.sk
Titulná fotografia: Róbert Klik
Fotografia v článku: Úrad priemyselného vlastníctva SR


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *