Posted on

Podniky a organizácie, ktoré sa venujú vývoju vodíkových technológií majú teraz možnosť využiť podporu Európskej komisie. Partnerstvo pre čistý vodík spúšťa svoju výzvu na predkladanie projektových návrhov v oblasti výskumu vodíka. Na projekty žiadateľov z celej Európy bude k dispozícii vyše 300 miliónov eur v bezprecedentnom úsilí podporiť vytváranie špičkových vodíkových technológií. 41 výziev je rozdelených do rôznych vodíkových tém s dvoma termínmi uzávierky v priebehu roka 2022. Jeden je v máji a ten druhý v septembri.

Kto môže získať grant?

Výzva neobmedzuje povahu žiadateľa. V skratke sa do tejto výzvy môže zapojiť akákoľvek organizácia, nie však fyzická osoba.

Projektové konzorcium musia tvoriť aspoň tri nezávislé organizácie pochádzajúce z aspoň dvoch krajín EÚ alebo asociovaných krajín Horizont.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva sa zameriava na kľúčové priority (identifikované v novom strategickom výskumnom programe):

  • Výroba obnoviteľného vodíka (10 výziev)
  • Skladovanie a distribúcia vodíka (11 výziev)
  • Doprava (8 výziev)
  • Teplo a energia (4 výzvy)
  • Prierez (5 výziev)
  • Vodíkové údolia (2 výzvy)
  • Výzva strategického výskumu (1 výzva)

Témy sú zoskupené do 10 inovačných akcií (IA), 29 výskumných a inovačných akcií (RIA) a 2 koordinačných a podporných akcií (CSA). Z toho 6 Inovačných akcií (IA) sa považuje za strategicky veľmi dôležitých ako nosné projekty. Viac o „akciách“ sa dočítate v tomto článku. Od nich sa očakáva, že budú mať významný vplyv na urýchlenie prechodu na vodíkové riešenia v Európe.

Čo môžem získať?

Financovanie projektov z balíka 300,5 milióna eur môžete prostredníctvom uvedených výziev čerpať na svoje projekty nasledovne:

  • v prvej perióde do 31. mája sa rozdelí 179,5 milióna eur,
  • v druhej perióde do 20. septembra sa medzi žiadateľov rozdelí zvyšných 121 miliónov eur.

Konkrétne podmienky spôsobu financovania nájdete pri každej výzve v príslušných dokumentoch.

Ako a dokedy požiadať?

Výzvy zamerané na čistý vodík nájdete na portáli Európskej komisie podľa dátumu uzávierky nasledovne:

Pri zvolenej výzve si rozkliknite ďalšie informácie, kde nájdete aj sekciu na podanie projektu. Tieto výzvy sa podávajú elektronicky cez systém Európskej komisie (Funding and Tenders Portal).

Výzvy sú otvorené na podávanie žiadostí od 31. marca 2022.

Dôležité odkazy

Zdroj: www.clean-hydrogen.europa.eu


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *