Posted on

Inovácie sú kľúčovým determinantom dlhodobého regionálneho hospodárskeho rastu, ale rozdiely medzi regionálnymi inováciami v Európe sa zväčšili. Zatiaľ čo niektoré členské štáty dosiahli výrazný pokrok v dobiehaní tých vyspelých, mnohé regióny vrátane rozvinutejších členských štátov zaostávajú. V článku uvádzame základný sumár z ôsmej oficiálnej správy Európskej komisie s názvom Kohézia v Európe do roku 2050.

Inovačná výkonnosť krajín

Príčiny nedostatkov v regiónoch

Inovačná stagnácia je spôsobená nielen nedostatkom investícií do výskumu a vývoja, ale aj nedostatkami v regionálnych inovačných ekosystémoch. Lepšie šírenie inovácií na národnej a regionálnej úrovni môže pomôcť menej rozvinutým a prechodným regiónom dobehnúť zaostalé.

Stratégie inteligentnej špecializácie, ktoré boli zavedené v politike súdržnosti na roky 2014 – 2020, môžu pomôcť vyriešiť tento rozdiel, ale budú sa musieť viac zamerať na regionálny potenciál.

Treba posilniť regionálny potenciál

Túto priepasť v oblasti inovácií prehlbujú slabé inovácie a obmedzené prelievanie ľudského kapitálu z medzinárodných obchodných väzieb a hodnotových reťazcov v mnohých menej rozvinutých a prechodných regiónoch. Napriek často významným priamym zahraničným investíciám a exportu mnohé regióny nedokážu využiť výhody pre miestne firmy a pracovníkov.

Slabé zavádzanie digitálnych technológií, manažérskych praktík a technológií Industry 4.0 v podnikaní a vo verejnom sektore znamená, že mnohé regióny nie sú pripravené využiť nové príležitosti a sú zraniteľné voči potenciálnemu regionálnemu preskupovaniu, keďže sa hodnotové reťazce vyvíjajú.

Viac informácií a konkrétnych dát si môžete pozrieť v oficiálnom ôsmom reporte s názvom Kohézia v Európe do roku 2050.

Zdroj: innonews.blog


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *