Posted on

Program Interreg Europe, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou zverejnil výzvu na predkladanie projektových žiadostí medziregionálnej spolupráce. Cieľom programu je znížiť rozdiely v úrovni rozvoja, rastu a kvality života v regiónoch Európy. Program finančne podporí sumou 130 miliónov eur európske organizácie, ktoré spolupracujú na spoločnej otázke regionálneho rozvoja. Svoj projekt môžeš predložiť najneskôr do 7. júna 2024.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • národné, regionálne a miestne verejné orgány,
 • iné príslušné orgány zodpovedné za rozvoj a implementáciu politík regionálneho rozvoja,
 • orgány zodpovedné za rozvoj a implementáciu programov investovania do zamestnanosti a rastu,
 • organizácie relevantné pre politiky regionálneho rozvoja,
 • organizácie na podporu podnikania (rozvojové agentúry, inovačné agentúry, mimovládne organizácie),
 • vzdelávacie a výskumné inštitúcie (univerzity, výskumné centrá).

Na aké aktivity dostanem grant?

Program Interreg Europe finančne podporí medziregionálnu spoluprácu v týchto oblastiach:

 • Smarter Europe
 • Greener Europe
 • More social Europe
 • More connected Europe
 • Europe closer to Citizens

Konkrétne ciele pre každú uvedenú oblasť nájdeš v celom znení výzvy na strane 3.

Čo môžem získať?

Na tretiu výzvu programu Interreg Europe bolo celkovo vyčlenených približne 130 miliónov eur.

Oprávnené projektové aktivity budú spolufinancované vo výške 70 % alebo 80 % v závislosti od právneho štatútu projektového partnera.

Ako a dokedy požiadať?

Svoju žiadosť môžeš podať elektronicky prostredníctvom portálu programu Interreg Europe do 7. júna 2024. Nevyhnutnou podmienkou pred podaním žiadosti je registrácia v uvedenom portáli.

Dôležité odkazy

Oficiálny web výzvy
Celé znenie výzvy
Podať žiadosť


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *