Posted on

V rámci projektu EENergy na podporu energetickej efektívnosti v malých a stredných podnikoch (MSP) bola vyhlásená výzva, ktorá ponúka energetické granty až do výšky 10 tisíc eur. Granty sú primárne určené na investície, poradenstvo alebo školenia. Základnými požiadavkami tvojho predkladaného projektu je zníženie spotreby energie minimálne o 5% a vypracovanie akčného plánu, s ktorým ti pomôžu poradcovia pre udržateľnosť. Svoj projekt môžeš predložiť do 15. mája 2024. V tejto výzve sú úspešní uchádzači vyberaní náhodne a z každej krajiny EÚ musí byť schválené určité percento žiadostí, pripadajúce na danú krajinu.

Kto môže získať grant?

Malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP podľa EÚ

 • prevažne nezávislé, zamerané na zisk,
 • do 250 zamestnancov na plný úväzok,
 • ročný obrat < 50 mil. eur,
 • celková súvaha < 43 mil. eur,
 • založené pred 1. januárom 2023,
 • v čase podania žiadosti musia byť v prevádzke.

Na aké aktivity dostanem grant?

Projekty by mali byť zamerané na tieto činnosti:

 • inštalácia fotovoltických panelov,
 • výmena starých strojov,
 • energetické poradenstvo,
 • energetický audit podniku,
 • nákup senzorov, softvéru na podporu energetického manažmentu,
 • školenia zamestnancov súvisiace so znižovaním spotreby energie v podniku.

Granty môžeš použiť aj na spolufinancovanie energetických projektov zo súkromných zdrojov.

Čo môžem získať?

 • Kaskádový grant až do výšky 10 tisíc eur na projekt/spoločnosť (úspešnosť v súťaži bude až 50 %),
 • 100 % financovanie (bez spolufinancovania; do výšky grantu),
 • európsky grant nie je de minimis,
 • úspora energie vo výške 5 % sa počíta podľa rozsahu projektu,
 • jednoduché online spracovanie a podanie žiadosti.

Ako a dokedy požiadať?

Svoju žiadosť môžeš podať elektronicky cez platformu EENergy do 15. mája 2024.

Nevyhnutnou podmienkou pred podaním žiadosti je registrácia na uvedenej platforme a vytvorenie akčného plánu s poradcom EEN.

Dôležité odkazy

Oficiálny web výzvy
Celé znenie výzvy
Podať žiadosť


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *