Posted on

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila výzvu na  zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov a na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov. Vo výzve sa rozdá viac ako 143 miliónov eur a výzva sa uzavrie po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov. Ak máš o tento grant záujem, radšej sa poponáhľaj.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:

 • cirkevná organizácia,
 • nadácia,
 • nezisková organizácia,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad,) 
 • príspevková organizácia,
 • rozpočtová organizácia, 
 • samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja),
 • verejná výskumná inštitúcia,
 • verejnoprávna inštitúcia, 
 • združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.). 

Na aké aktivity dostanem grant?

Finančne budú podporené tieto aktivity:

 • zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov;
 • podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov.

Čo môžem získať?

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu zo zdrojov EÚ predstavujú viac ako 143 miliónov eur. Pre svoj projekt môžeš získať financovanie od 200 tisíc do 5 miliónov eur a to spôsobom predfinancovania alebo priebežnou platbou.

Ako a dokedy požiadať?

Výzva sa uzavrie po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov.

Žiadosť o finančný príspevok vrátane všetkých príloh môžeš odoslať elektronicky prostredníctvom nástroja ITMS. Ak prílohy k žiadosti nie je možné z technických obmedzení predložiť elektronicky, môžeš ich doručiť v listinnej podobe.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *