Posted on

EIT Climate-KIC pozýva členov tejto znalostno-inovačnej komunity ale aj nové organizácie, na zasielanie návrhov projektov so začiatkom v roku 2022. V rámci svojej stratégie „Transformácia v čase“ zapojila aktérov z celej Európy do zmapovania ich systémov a pochopenia inovačných medzier na rýchlejšie zabezpečenie klimatických opatrení. Vďaka tomu vo svojej výzve Innovation Call 2022 definovali radu inovačných oblastí. EIT Climate-KIC verí, že vďaka tomu spolu dosiahneme poslanie za cestou net-zero, odolnej a spravodlivej spoločnosti do roku 2030, kedy ostáva už iba 9 rokov. Aktuálna výzva zameraná na klimatické problémy je otvorená do 18. novembra.

Kto môže získať grant?

Do výzvy sa môžu zapojiť členské organizácie EIT Climate-KIC (www.climate-kic.org/our-community/our-partners) ale tiež nové organizácie akejkoľvek právnej subjektivity:

 • univerzity,
 • malé a stredné podniky,
 • veľké podniky a organizácie,
 • výskumné inštitúcie,
 • úrady, mestá, mimovládky a ďalšie.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva sa snaží nájsť tie najlepšie nápady s komerčnými riešeniami a inovačným potenciálom – vývojom inovácií, testovaním, nasadením na trh a zdokonaľovaním v kontexte reálnej ekonomiky. Každá predložená téma musí korešpondovať s nasledovnými oblasťami:

 • angažovanosť občanov, správa vecí verejných a demokratické rozhodovanie
 • sociálne inovácie a správanie
 • inovácia politiky
 • replikovateľné, škálovateľné projekty alebo stratégie na urýchlené replikácie a škálovanie klimaticky neutrálnych činností, technológií, materiálov a dodávok
 • inovácie kapitálu a financií

Zároveň, výzva definuje 5 inovačných oblastí, ktoré odrážajú reálne potreby Európy:

 1. Mestské systémy
 2. Systém využívania pôdy
 3. Cirkulárna ekonomika a materiálové systémy
 4. Podporujúce technológie, ktoré slúžia na zmiernenie následkov zmeny klímy
 5. Just transformácia

Čo sa pod týmito oblasťami skrýva a čo si pod nimi predstaviť, to sa dočítate priamo vo výzve (od strany 8, kapitola 4 – What we are calling for).

Projekty by mali trvať maximálne 22 mesiacov, od marca 2022 do decembra 2023.

Čo môžem získať?

Zapojením sa do výzvy ako žiadateľ (je možné iba ak ste člen) alebo ako partner v konzorciu získate financovanie až do 100 % (podmienené budgetom pre RIS).

Partner môže v projekte získať financovanie minimálne 30 tisíc eur a maximálne 400 tisíc eur (mimo spolufinancovania) za jeden rok.

Na projekty ako celok môžete žiadať minimálne 100 tisíc eur a maximálne 800 tisíc eur v roku 2022 a 400 tisíc eur v roku 2023 (mimo spolufinancovania).

Ako a dokedy požiadať?

Výzva je otvorená do 18. novembra 2021. Svoje žiadosti môžete podávať prostredníctvom elektronického systému s názvom Plaza.

Ak nie ste členom, je potrebná registrácia, ktorá podlieha schváleniu. V takom prípade vám na začiatok odporúčame zvoliť postup vyhľadania vhodného konzorcia, ku ktorému sa pripojíte ako partner, resp. partner ne-člen. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *