Posted on

Projekt CLIMAREST, ktorý je súčasťou programu Horizont Európa, hľadá päť pridružených regiónov od Arktídy po Atlantik na preskúmanie potenciálu ich obnovy a klimatickej odolnosti. Cieľom projektu je vyvinúť nástroje na obnovu ekosystémov, zlepšiť odolnosť voči zmene klímy a obnoviť degradované pobrežné biotopy. Výška grantu, o ktorý môžeš požiadať je až 100 tisíc eur. Táto možnosť je aktuálna do 8. septembra 2023.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú miestne alebo regionálne organizácie z členských štátov alebo asociovaných krajín programu Horizont Európa.

Žiadateľ by mal ovládať anglický jazyk na veľmi dobrej úrovni a zároveň byť oprávnený na účasť v rámcovom programe Horizont Európa.

Na aké aktivity dostanem grant?

Aktivity by mali byť zamerané na replikáciu demonštrovaných technológií a nástrojov na obnovu morí, degradovaných pobrežných biotopov a klimatickú odolnosť pridružených regiónov od Arktídy po Atlantik.

Vybraní uchádzači sa zaväzujú, že vo svojej úlohe pridruženého regiónu k projektu CLIMAREST budú vykonávať tieto činnosti:

  • vyvinúť nástroje na obnovu ekosystémov a zlepšenie odolnosti voči zmene klímy a vyhodnotiť účinnosť týchto nástrojov,
  • zabezpečiť, aby boli používateľom sprístupnené nástroje obnovy a odolnosti voči zmene klímy,
  • zúčastniť sa na vývoji plánov a obchodných plánov pre replikačné lokality,
  • pilotné testovanie inovácií vyvinutých v projekte,
  • identifikovať potreby obnovy s miestnymi zainteresovanými stranami.

Čo môžem získať?

Maximálna výška grantu, o ktorý môžeš požiadať je až 100 tisíc eur.

Grant je možné použiť na aktivity, ktoré sú opísané vyššie. Ku oprávneným priamym nákladom patrí aj:

  • cestovanie na workshopy a stretnutia,
  • organizovanie miestnych workshopov,
  • náklady na informačný materiál.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť podaj prostredníctvom platformy FundingBox najneskôr do 8. septembra 2023 do 17:00 hod.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *