Posted on

Medzinárodná škola DIM ESEE 2 je pokračovanie úspešného projektu, na ktorého riadení sa lokálne (ako partner projektu) podieľa Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii Technickej univerzity v Košiciach. Projekt je zameraný na zvyšovanie inovatívnosti medzi odborníkmi v oblasti nerastných surovín v regiónoch východnej a juhovýchodnej Európy. Cieľom je zvýšiť podnikateľskú a inovačnú kapacitu absolventov a študentov vysokých škôl v tomto sektore. Tento rok sa podujatie bude konať od 18. do 20. októbra priamo v chorvátskom Dubrovníku s možnosťou účasti aj na diaľku.

Pre koho je podujatie určené?

Pre učiteľov VŠ, absolventov, ale aj študentov III. stupňa štúdia zo sektora nerastných surovín, ktorí ovládajú anglický jazyk a majú základné znalosti súvisiace s tematikou aktuálneho ročníka, a ktorí pracujú v jednej z nasledujúcich oblasti:

  • geológia,
  • geologické inžinierstvo,
  • geofyzika,
  • banské inžinierstvo,
  • úprava nerastných surovín,
  • aplikované vedy o Zemi a podobne.

Aká je téma podujatia na rok 2023?

Workshop sa zameriava na inovácie v extrakcii nerastných surovín a to nasledovné témy:

  1. Metódy extrakcie trhacími prácami: Pokročilé technológie modelovania výbuchu pomocou elektronických rozbušiek (Austin Powder) / Ako nízko dokážeme ísť? – Extra nízkoprofilové zariadenie na podzemnú ťažbu nerastov (DOK-ING)
  2. Metódy mechanickej extrakcie: Najnovší vývoj v dobývaní tvrdých hornín (projekt IlluMINEation)/ Dobývanie tvrdých hornín, skúsenosti s MX650
  3. Inovatívne a udržateľné postupy ťažby: Odolní bio-inšpirovaní modulárni robotickí baníci – projekt Robominer/ Digitalizovaný proces ťažby – projekt IlluMINEation/ Diaľkový prieskum Zeme pre plánovanie ťažby/ Budúcnosť smart ťažby
  4. Best cases: Zlepšenie výkonnosti drvenia nerastných surovín optimalizáciou trhacích prác pomocou pokročilých technológií / EPIROC Mobile Miner/ bezpečnostný koncept pre odstrely v obývaných oblastiach (prípad z Leitendorfu)

Téma nasledujúceho ročníka 2024 bude: Inovácie v spracovaní rúd (16.-18. októbra 2024)

Ako a dokedy požiadať?

Na registráciu slúži jednoduchý online formulár, ktorý nájdeš na stránke dim-esee.eu. Účasť na podujatí je spoplatnená registračným poplatkom, ktorý zahŕňa ubytovanie, stravu a workshopové aktivity.

V roku 2023 je účasť riešená hybridnou formou. Môžeš si teda zvoliť online alebo osobnú účasť.

Pre viac informácií kontaktuj lokálneho koordinátora projektu e-mailom na adrese igor.duriska@tuke.sk.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *