Posted on

Eurostars je nástroj financovania programu Eureka, spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Horizont Európa, ktorý podporuje inovatívne malé a stredné podniky (MSP) ako aj partnerov a organizácie rôzneho druhu. Z tohto programu môžeš získať financovanie medzinárodných projektov spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v akejkoľvek tematickej oblasti. Uzávierka výzvy je 14. septembra 2023.

Kto môže získať grant?

Na to, aby si mohol podať žiadosť, musíš spĺňať niekoľko kritérií:

  • projektové konzorcium musí viesť inovatívny MSP z krajiny Eurostars (Slovensko tu patrí tiež),
  • konzorcium tvoria najmenej dva subjekty, ktoré sú na sebe nezávislé,
  • projektové konzorcium tvoria subjekty z najmenej dvoch krajín Eurostars s minimálne jednou organizáciou plného člena alebo partnerskej krajiny Eureka.

Na aké aktivity dostanem grant?

V projekte môžeš riešiť medzinárodné projekty spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v akejkoľvek výskumnej oblasti. Postup je nasledovný:

  • definuj svoj projektový nápad,
  • spolupracuj na medzinárodnej úrovni, zdieľaj odborné znalosti,
  • vyvíjaj produkty, procesy alebo služby, ktoré možno ľahko komercializovať,
  • trvanie projektu je 36 mesiacov alebo menej,
  • projekt sa zameriava výlučne na civilné aplikácie.

Čo môžem získať?

Pre získanie aktuálnych informácií o spôsobe financovania oslov národný kontakt EUREKA, ktorým je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Všeobecne však platí, že:

  • Ministerstvo sa podieľa na rozpočte v miere 50 % (pre MSP aj veľké podniky, výskum a univerzity)
  • žiadny jednotlivý partner alebo krajina nie je zodpovedná za viac ako 70 % rozpočtu projektu.

Ako a dokedy požiadať?

Celý proces žiadania prebieha v komunikácii s národným kontaktom Slovenska pomocou kontaktného formulára. Potom je potrebné, aby si si vytvoril účet na projektovej platforme, kde po registrácii vyplníš formulár žiadosti a nahráš všetky potrebné prílohy ku žiadosti.

Žiadosť o financovanie výskumno-vývojového a inovačného projektu môžeš podať do 14. septembra 2023 do 14:00 hod.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *