Posted on

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. Tri z jeho inovačných a znalostných spoločenstiev – EIT Manufacturing, EIT Digital a EIT Raw Materials majú otvorené nové výzvy na predkladanie projektových návrhov či podnikateľských nápadov. Na financovanie svojich aktivít viete získať od 25 tisíc eur až do 2 miliónov eur. Uzávierky sú stanovené rôzne počas roka 2022. Pozrite si stručný prehľad.

EIT Raw Materials

Booster call

 • výzva pre start-upy a malé a stredné podniky (MSP) zamerané na udržateľné riešenia v oblasti nerastných surovín,
 • financovanie do 200 tisíc eur
 • okrem finančnej podpory a ďalších služieb výzva ponúka pre vybrané start-upy a MSP prístup do partnerskej siete EIT RawMaterials, k networkingovým podujatiam a tiež možnosť zviditeľniť sa prostredníctvom kanálov EIT RawMaterials.
 • termíny pre rok 2022: 08. apríl, 06. jún a 05. september.
 • Viac informácií o výzve

RawMaterials Accelerator

 • výzva pre start-upy a tímy (napríklad výskumné), ktoré sa zameriavajú na udržateľné produkty a služby v sektore nerastných surovín,
 • financovanie do 90 tisíc eur,
 • je tvorený 3 fázami, pričom každá fáza má špecifické ciele, procesy, financovanie a časovú os,
 • momentálne sa otvorila výzva pre start-upy v časti Explore, ktorá je relevantná pre start-upy s inovatívnou ideou na úrovni TRL 4-6 s cieľom nájsť priestor na trhu, vytvoriť finančný model a vybudovať biznis model,
 • termín na poslanie prihlášky do 1. fázy akcelerátora Explore je 08. apríl 2022, 17:00 CET,
 • Viac informácií o výzve

akcelerátor EIT pre nerastné suroviny

EIT Manufacturing

Call for Proposals for Activities to be executed in 2023

 • vhodné pre priemyselné podniky, výskumné aj vzdelávacie inštitúcie,
 • táto výzva na podávanie projektových návrhov sa organizuje ako dvojkolová výzva (zjednodušený systém) so zameraním na inovačné aktivity, vzdelávacie aktivity a aktivity v rámci Regionálnej inovačnej schémy (RIS),
 • financovanie maximálne 1,3 milióna eur pre 1-ročné projekty a 2 milióny eur pre 2-ročné projekty (vyžaduje sa minimálne 30% spolufinancovanie)
 • 1. kolo výzvy sa uzatvára 11. marca 2022, 23:59 CET a 2. kolo výzvy sa uzatvára 29. apríla 2022, 23:59 CET
 • Viac informácií o výzve

EIT Digital

Innovation Factory 2022

 • podporuje pan-európske podnikateľské tímy z vzdelávacích, výskumných a biznis organizácií, aby založili alebo podporili digitálne DeepTech podniky
 • financovanie maximálne 250 tisíc eur,
 • Projektové návrhy by mali predstavovať špecifické technologické riešenie pre dôležité problémy v biznise a byť v súlade s 5 strategickými oblasťami zamerania EIT Digital,
 • Prvý termín uzávierky výzvy je 01. marec 2022. Počas roka 2022 sú plánované ešte 2 ďalšie uzávierky výzvy Innovation Factory, a to 01. jún a 15. november,
 • Viac informácií o výzve prípadne detailne popísaná prvá výzva bola aj na našom magazíne: 250 tisíc na založenie deep-tech podniku z celoročnej výzvy EIT Digital

Venture Programme 2022

 • je zameraný na podporu podnikateľských tímov s digitálnym deep-tech biznis plánom v počiatočnom štádiu ich smerovania na trh,
 • financovanie do 25 tisíc eur,
 • jedná sa o 8-týždňový predakceleračný program,
 • uzávierka pre predkladanie projektových návrhov v rámci Venture Program 2022 je 08. apríla 2022.
 • Viac informácií o výzve

Niektoré informácie boli prevzaté z eraportal.sk a innonews.blog


Ak ste si nevybrali, prihláste sa na odber nášho newslettra a raz za dva týždne vám budeme zasielať prehľad ďalších grantových možností.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *