Posted on

ScaleTHENGlobal je program financovaný EÚ s celoeurópskym rozmerom implementovaný prostredníctvom partnerov EIT Urban Mobility. Hľadá najsľubnejšie začínajúce podniky v oblasti mestskej mobility s inovatívnymi riešeniami riešenia výziev mesta. Tri najlepšie pilotné projekty získajú dodatočné financovanie až do výšky 50 000 EUR (na žiadateľa). Európske startupy budú musieť preukázať svoju vhodnosť na vykonanie pilotného projektu s jedným z miest spolupracujúcich s EIT Urban Mobility. Výzva je otvorená do 2. mája 2021.

Pre koho je výzva určená?

Ak sa chcete zapojiť do globálneho programu EIT Urban Mobility, musíte splniť nasledujúce kritériá oprávnenosti:

 • startupy s obratom menej ako 1 milión eur (kumulatívne počas celej životnosti startupu)
 • nie viac ako 50% vašich akcií je držaných mimo oprávnených krajín
 • tím s najmenej 2 FTE (nie jediný zakladateľ): minimálne 1 člen tímu, ktorý bude pracovať na plný úväzok
 • zakladatelia a zamestnanci by stále mali vlastniť viac ako 50% akcií
 • celkové prijaté počiatočné financovanie by malo byť menej ako 10 miliónov eur
 • jasný, škálovateľný obchodný nápad
 • riadne odôvodnené, minimálne TRL 3, najlepšie TRL 7 – 9 (viac o TRL v článku Hľadám financovanie. Ako začať s Horizon Europe, ak sa mi zdá zložitý? | Rozhovor)
 • startup musí byť začlenený do krajín zúčastňujúcich sa EIT Urban Mobility a EÚ. Na účasť v programe sa bude vyžadovať osvedčenie o registrácii
 • adresovateľný trh v hodnote 1 miliardy eur

Na aké aktivity sa poskytuje podpora?

 • preradenie na aktívne spôsoby dopravy (chôdza a bicykel)
 • zabránenie negatívnym vplyvom mestskej mobility na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie
 • vylepšenie mestskej logistiky so zameraním na distribúciu poslednej míle
 • zlepšenie poskytovanie služieb verejnej dopravy
 • zlepšenie kvality verejného priestoru
 • vylepšenie riadenia toku prenosu
 • eliminácia prechodových bariér

Čo môžem získať?

 • 50 tisíc eur na 3 najlepšie pilotné projekty so spolupracujúcimi mestami
 • služby v hodnote 25 tisíc eur pre každý vybraný startup
 • prístup k high-level podujatiam EIT Urban Mobility
 • účasť na významných európskych mestských podujatiach (Barcelona, Hamburg a Praha)
 • mentoring na Bootcamps, ktoré sa koná počas podujatí Ready2Scale
 • pripojenie sa k Demo-day za účasti stakeholderov, investorov a zástupcov miest
 • príležitosť zúčastniť sa na internalizačných činnostiach, ako sú napríklad exkurzie mimo Európy
 • viditeľnosť prostredníctvom mapy európskych startupov v oblasti mestskej mobility

Ako a dokedy požiadať?

Zaregistrujte svoju žiadosť v elektronickom systéme Urban Mobility do 2. mája 2021.

Viac informácií ako aj odpovede na najčastejšie otázky nájdete na stránke výzvy.


Q&A granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *