Posted on

Európska komisia vyhlásila v rámci programu Horizont Európa prvé mimoriadne výzvy, ktoré dopĺňajú predchádzajúce opatrenia zamerané na efektívny boj proti pandémii COVID-19. Výzvy sa sústreďujú na nové varianty vírusu SARS-CoV-2, na ich skúmanie, vyhodnocovanie, vývoj liečebných postupov a vakcín, ale tiež na zdieľanie a prepájanie súvisiacich dát naprieč vednými disciplínami. Komisia na výzvy vyčlenila rozpočet vo výške 123 miliónov eur.

V rámci klastra 1 Zdravie boli otvorené nižšie uvedené výzvy. Pod každou z nich nájdete tematické zameranie a stručné informácie ako aj odklik priamo na výzvu (v nadpise výzvy).

Vakcíny a terapeutické klinické štúdie na podporu prevencie a liečby COVID-19

 • vývoj vakcín a terapeutík, ktoré už majú ukončený predklinický vývoj,
 • zahrnutie rôznych vekových skupín vrátane detí a tehotných žien,
 • zameranie sa aj na špecifické skupiny, ako napr. imunokompromitovaní pacienti, komorbídni pacienti, pacienti s diagnostikou dlhého COVIDu,
 • výskum terapeutík pre slabý alebo mierny priebeh ochorenia (v zmysle definície podľa WHO stupnice),
 • dôležitá je spolupráca s iniciatívami VACCELERATERECOVEREU-RESPONSE Plans, ako aj  synergie s európskou dátovou platformou COVID-19,
 • rozpočet od 3 do 10 miliónov eur na projekt.

Zjednotené kohorty proti znepokojujúcim variantom COVID-19

 • nadviazanie na existujúce regionálne alebo medzinárodné kohorty a/alebo založenie nových s prepojením na existujúce kohorty,
 • skúmanie a identifikácia nových variantov SARS-CoV-2,
 • prenosnosť, virulencia a imunogenicita v rozličných kohortách vrátane rizikových skupín,
 • rizikové faktory infekcie a klinické prejavy,
 • objasnenie dopadov nových variantov na vakcíny a možnosti liečby,
 • spolupráca a nadviazanie na aktivity projektov ORCHESTRA a RECODID, ako aj na európsku dátovú platformu COVID-19,
 • pri selekcii financovaných projektov sa zohľadňuje geografické rozloženie aktivít,
 • rozpočet od 7 do 10 miliónov eur na projekt.

V rámci oblasti Výskumné infraštruktúry boli vyhlásené nasledujúce výzvy.

FAIR a zdieľanie otvorených údajov na podporu európskej pripravenosti na COVID-19 a iné infekčné choroby

 • umožniť výskumníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a expertom zdieľať, analyzovať a prepájať výskumné dáta súvisiace s pandémiou COVID-19 naprieč disciplínami a krajinami,
 • špeciálny dôraz sa kladie na sekvenovanie vzoriek a monitorovanie šírenia nových variantov vírusu SARS-CoV-2,
 • dôležité synergie s európskou dátovou platformou COVID-19, s Versatile Emerging infectious disease Observatory (VEO) a tiež nadväznosť na aktivity v rámci partnerstva EOSC,
 • rozpočet 12 miliónov eur na projekt.

Služby výskumnej infraštruktúry pre rýchle výskumné reakcie na COVID-19 a ďalšie epidémie infekčných chorôb

 • integrácia služieb výskumných infraštruktúr na podporu výskumu zameraného na nové varianty vírusu SARS-Cov-2,
 • prístup k podporným službám zameraným na nové vírusové varianty, ich odhaľovanie, skúmanie a vyhodnocovanie (zmeny pri prenose a prejavoch ochorenia) a možné spôsoby liečby a prevencie (liečivá, vakcíny, opatrenia zdravotníckych systémov),
 • zameranie sa na varianty vírusu SARS-Cov-2, ale tiež budovanie portfólia relevantných služieb s cieľom porozumieť a vedieť rýchlo reagovať na epidémie infekčných ochorení vo všeobecnosti,
 • nadviazanie na aktivity ECDSWHO a ďalších iniciatív EÚ, vrátane EU-HERA,
 • spolupráca s európskou dátovou platformou COVID-19EOSCPHIRI.

Dokedy a ako požiadať?

Pre mimoriadne výzvy platí skrátený časový harmonogram, uzávierka na predkladanie projektových žiadostí je 6. máj 2021.

Vo štvrtok, 15. apríla bol otvorený elektronický systém na podávanie žiadostí, na ktorý sa dostanete po kliknutí na konkrétnu výzvu (vyššie) v sekcii „Start submission„.

Praktické informácie súvisiace s vyhlásenými výzvami si môžete vypočuť zo záznamu informačného podujatia EK k výzvam. Verejne dostupná je aj prezentácia z podujatia.

Správa bola prevzatá z webu https://eraportal.sk/


Q&A granty


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *