Posted on

Európska súťaž sociálnych inovácií, ktorú podporuje Európska rada pre inovácie, využíva osvedčenú metodiku na podporu myšlienok v počiatočnom štádiu a uľahčenie siete radikálnych inovátorov formujúcich našu spoločnosť. Súťaž bola zahájená v roku 2013 na pamiatku priekopníka sociálnych inovácií Dioga Vasconcelosa. Obsahuje tri ceny za „Výzvu“ a jednu cenu za „Impact“ v hodnote 50 tisíc eur pre najlepšie sociálne inovatívne projekty zamerané na zmenu sveta k lepšiemu.

Pre koho je súťaž určená?

Táto každoročná súťaž je otvorená pre jednotlivcov, skupiny a organizácie (právnické osoby) zo všetkých členských štátov EÚ a krajín asociovaných k programu Horizont Európa.

Záujemci môžu predkladať svoj návrhy nezávisle od stupňa ich vyspelosti. Je možné podať nápady v počiatočnom štádiu, ale aj tie, ktoré začali fázu prototypov.

Akej aktivity sa súťaž týka?

Témou tohto roku sú „Zručnosti pre zajtrajšok – Formovanie zelenej a digitálnej budúcnosti“.

Cieľom tejto súťaže je stimulovať, podporovať a odmeňovať sociálne inovácie, ktoré pomôžu ľuďom a organizáciám identifikovať, rozvíjať a posilňovať zručnosti. Tieto budú potrebné na prispôsobenie a prosperitu v meniacom sa svete. Súťaž hľadá nápady v počiatočnom štádiu, ktoré riešia tieto potreby rôznymi spôsobmi. Od inovatívnych riešení, ktoré identifikujú potreby a medzery v zručnostiach, až po prístupy k rozvoju zručností, okrem iných aj vrátane odbornej prípravy.

sociálne inovácie

Hľadajú sa škálovateľné sociálne inovácie, ktoré prispejú k vytváraniu pracovných miest, rastu a európskej konkurencieschopnosti. Mali by pomôcť ľuďom, podnikom a priemyselným odvetviam identifikovať, rozvíjať a posilňovať zručnosti, ktoré budú poháňať zelenú európsku ekonomiku. a digitálna budúcnosť.

Súťaž je otvorená nápadom z raného štádia, ktoré sa zaoberajú výzvami súvisiacimi s prechodom na budúcnosť. Ráta sa s identifikáciou a mapovaním medzier v zručnostiach, ako aj prístupmi k rozvoju a odbornej príprave, ktorá podporí ľudí pri rekvalifikácii alebo zvyšovaní kvalifikácie.

Všetky riešenia musia smerovať k udržateľnosti, berúc do úvahy ich vlastný dopad na životné prostredie.

Čo môžem získať?

Tohtoročná súťaž je podporovaná Európskou radou pre inovácie (EIC). Traja víťazi, ktorí získajú ceny, dostanú po 50 tisíc eur na rozvoj svojich nápadov. Semifinalisti a finalisti budú mať úžitok z osobného koučingu, mentorstva a školení, ako aj z príležitosti nadviazať kontakt s odborníkmi a investormi.

Ako a dokedy podať prihlášku?

Uzávierka prihlášok je 12. mája 2021 do 12:00 hod.

Všetky prihlášky musia byť zaslané priamo na webovú stránku Súťaže. Viac informácií o súťaži a o tom, ako sa prihlásiť, nájdete na webe https://eusic.challenges.org/ . Pred prihlásením si prečítajte pravidlá súťaže.


Q&A granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *