Posted on

Nepodnikateľské organizácie, ktoré sa venujú rozvoju výchovy a vzdelávania sa môžu zapojiť do výzvy z Plánu obnovy s názvom „Učitelia pre 21. storočie, určenej na zriadenie regionálnych centier pre učiteľov. Toto je druhá výzva, ktorá podporí vznik centier sumou 7,2 milióna eur a vybraných bude 16 regiónov. V každom okrese môžu vzniknúť najviac dve takéto centrá, pričom v prvej výzve ich vzniklo už šestnásť. Ak je toto niečo, v čom sa vidíš, podaj si žiadosť do 16. januára.

Kto môže získať grant?

 • obce (ak majú zriadenú aspoň jednu školu),
 • organizácie zriadené obcou, zamerané na výchovu a vzdelánie,
 • školy alebo školské zariadenia,
 • vysoké školy,
 • neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, ak sa venujú vzdelávaniu a výchove,
 • účelové zariadenia cirkvi.

Na aké aktivity dostanem grant?

V tejto výzve ide prakticky o zabezpečenie činnosti kvalitných a inšpiratívnych mentorov, ktorí budú plniť ciele centra pre učiteľov:

 • monitorovanie potrieb škôl v regióne,
 • rozširovanie partnerstva so školami a organizáciami venujúcimi sa výchove a vzdelávaniu v regióne,
 • umožnenie a podpora odborného rastu mentorov regionálneho centra,
 • zabezpečenie vhodných podmienok na optimálny pracovný výkon mentora,
 • kontrola kvality činností vykonávaných mentormi.

Všetky ďalšie podmienky na činnosť mentorov sú uvedené vo výzve (odkaz nižšie). Mentori by mali byť zazmluvnení od 1. júla 2023, podmienky naznačujú, že by malo ísť väčšinou o učiteľov a výberové konanie na obsadenie mentorov je potrebné zverejniť do 30. apríla 2023.

Čo môžem získať?

Pokrytie priamych nákladov na mentorské miesto v maximálnej výške 1 910 eur mesačne. Okrem toho centrum získa aj nepriame výdavky vo výške maximálne 40 % z priamych nákladov a tie môžeš využiť bez zdôvodnenia – nepriame náklady nemusíš vyúčtovávať.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o financie podaj prostredníctvom elektronického formulára cez systém e-grant najneskôr do 16. januára 2023 do 23:59 hod.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *