Posted on

Pestovatelia zeleniny, ovocia, vinohradníci aj chovatelia rýb môžu do 5. januára (termín 30. december bol predĺžený) požiadať cez Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum o štátnu pomoc vo forme priamych dotácií. Pre túto skupinu farmárov bude k dispozícii celkom 16 miliónov eur. Podpora sa týka napríklad aj pestovania zemiakov, cukrovej repy, rajčín a to aj v skleníkoch ale i ďalších kategórií.

Kto môže získať grant?

Žiadosť o štátnu pomoc si môže podať každá fyzická osoba alebo právnická osoba (mikro, malý, stredný aj veľký podnik), ak podniká v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo sektore rybolovu a akvakultúry.

Kto každý môže žiadať je detailne popísané vo výzve na strane 2 (odkaz na výzvu nižšie). Ak žiadaš o dotáciu, je jedno, z akého regiónu pochádzaš. Všetky kraje sú oprávnené, vrátane Bratislavského.

Na aké aktivity dostanem grant?

Schéma dovoľuje udeliť dotáciu na tieto konkrétne plodiny:

 • ovocie (ovocie – intenzívne pestovanie a ovocie – extenzívne pestovanie),
 • zelenina,
 • zemiaky (zemiaky pestované v režime ekologickej a integrovanej produkcie a zemiaky pestované konvenčným spôsobom),
 • strukoviny,
 • chmeľ,
 • vinič (vinič pestovaný v režime ekologickej a integrovanej produkcie a vinič pestovaný konvenčným spôsobom),
 • cukrová repa,
 • ostatné plodiny (napríklad bylinky, koreniny, liečivé rastliny, olejniny a priadne rastliny, množiteľský materiál, alebo kvety a okrasné rastliny).

V sektore rybolovu a akvakultúry je to:

 • sektor rybnikárstva,
 • sektor pstruhárstva,
 • recirkulačný systém (RAS).

Dotáciu si môžeš nárokovať za rok 2021, resp. posledný účtovne ukončený rok.

Čo môžem získať?

Jednorázovú dotáciu podľa toho v akej oblasti podnikáš.

Na podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe môžeš dostať maximálne 250 000 eur a na podnik pôsobiaci v sektore rybolovu a akvakultúry maximálne 300 000 eur.

Vo výzve sa nachádzajú tabuľky na presný výpočet maximálnej paušálnej sadzby na hektár pôdy či zakrytej plochy (strana 3 a 4).

Ako a dokedy požiadať?

O dotáciu z tejto výzvy môžeš požiadať prostredníctvom elektronického formulára najneskôr do 5. januára 2023 do 12:00 hod.

Mysli na to, že súčasťou sú aj niektoré dokumenty a prílohy, ktoré si výzva vyžaduje. Je preto potrebné, aby si sa dôkladne oboznámil so všetkými podmienkami vo výzve.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *