Posted on

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnil výzvu na podporu poľnohospodárskych objektov vo forme grantu. V rámci výzvy budú podporené činnosti zamerané na obnoviteľné zdroje energie – fotovoltické panely, tepelné čerpadlá a chladivo. Požiadať o grant až do výšky 160 tisíc eur na projekt môžeš do 31. marca prostredníctvom elektronickej žiadosti.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  •  fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe,
  • organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva definuje tieto oblasti podpory:

  • Fotovoltické panely s monokryštalickým typom solárneho panelu s výkonom od 1 do 99,99 kW
  • Tepelné čerpadlá
  • Chladivo

Čo môžem získať?

Maximálna výška oprávnených nákladov je stanovená na 200 tisíc eur na jeden projekt. Pre výzvu je celkovo vyčlenených viac ako 8 miliónov eur.

Výška podpory:

  • V prípade SR mimo Bratislavského kraja 50% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s max. limitom určeným v tejto výzve.
  • V prípade Bratislavského kraja 40% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s max. limitom určeným v tejto výzve.

Uvedená výška podpory sa zvyšuje o + 20% v prípadoch:

  • mladých poľnohospodárov (po dobu max. 5 rokov od dátumu začatia pôsobenia v podniku)
  • ak sa projekt týka ekologického poľnohospodárstva, pričom žiadateľ je evidovaný v ekológii na ÚKSÚP
  • ak sa projekt týka poľnohospodárskej výroby v rámci záväzku Agroenvironmentálno-klimatického opatrenia PRV

Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 70 % z celkových oprávnených výdavkov.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť sa podáva elektronicky na portáli slovensko.sk. Predložiť svoju žiadosť o grant môžeš do 31. marca 2024.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *