Posted on

Environmentálny fond prostredníctvom svojej výzvy ponúka obciam a príbuzným formám možnosť získať financovanie pre svoje projekty rozvoja obehového a odpadového hospodárstva. Podľa činnosti, do ktorej sa pustíš, môžeš získať od 80 do 200 tisíc eur. Posledný možný termín na podanie žiadosti je 17. apríl.

Kto môže získať grant?

 • obec (pre niektoré činnosti nesmú mať na svojom území skládku, odkalisko alebo príjazdovú účelovú komunikáciu),
 • združenie obcí,
 • rozpočtová organizácia,
 • samosprávny kraj,
 • príspevková organizácia,
 • záujmové združenie právnických osôb.

Na aké aktivity dostanem grant?

Aktivity, ktoré môžeš do projektu zahrnúť, sa týkajú rozvoja obehového a odpadového hospodárstva. Sú rozdelené do činností od C1 až po C6:

 • Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu
 • Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
 • Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov, priestoru na prípravu na opätovné použitie a centier na opätovné použitie
 • Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu
 • Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
 • Činnosť C6: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov, priestoru na prípravu na opätovné použitie a centier na opätovné použitie

Projekty sa musia realizovať v období medzi 1. januárom 2023 a 31. augustom 2024.

Čo môžem získať?

Pre jednotlivé aktivity, do ktorých sa chceš zapojiť, môžeš získať financie na projekt nasledovne:

 • Činnosť C1: najviac 80 tisíc eur (minimálne 5 % spolufinancovanie)
 • Činnosť C2: najviac 200 tisíc eur (minimálne 5 % spolufinancovanie)
 • Činnosť C3: najvaic 150 tisíc eur (minimálne 5 % spolufinancovanie)
 • Činnosť C4: najviac 80 tisíc eur
 • Činnosť C5: najviac 200 tisíc eur
 • Činnosť C6: najviac 150 tisíc eur

Ako a dokedy požiadať?

Svoju žiadosť môžeš podať cez informačný systém grant.envirofond.sk a okrem toho aj elektronicky cez slovensko.sk, klasickou poštou alebo osobne na adrese Environmentálneho fondu.

Výzva bude otvorená do 17. apríla 2023.

Dôležité odkazy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *