Posted on

Výskumníci, ktorí sa venovali príprave projektov Postdoctoral Fellowships Marie Skłodowska-Curie Actions avšak nezískali financovanie, majú možnosť získať financie z aktuálnej výzvy Agentúry pre výskum a vývoj (APVV). Podmienkou zapojenia sa do výzvy APVV je to, že projekt získal známku Seal of Excellence, to znamená, že návrh bol kvalitný, ale kvôli nedostatku financií mu nebolo udelené financovanie. Táto možnosť bude pre výskumníkov otvorená do 1. augusta.

Kto môže získať grant?

Slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba-podnikateľ, ktorá predkladá žiadosť o finančné prostriedky na riešenie projektu. Projekt
MSCA PF, na riešenie ktorého žiadateľ požaduje finančné prostriedky, je súčasťou žiadosti.

Oprávnenými sú žiadatelia, ktorých projekty boli predložené v rámci stanovenej grantovej výzvy Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions – Postdoctoral Fellowships a získali
od Európskej komisie osvedčenie „Seal-of-Excellence“.

Na aké aktivity dostanem grant?

Oprávnenými sú aktivity predmetného projektu MSCA PF a môžu mať charakter základného výskumu a aplikovaného výskumu alebo vývoja.

Čo môžem získať?

Na jeden projekt môžete získať maximálne 300 tisíc eur na celú dobu riešenia projektu. Na výzvu je vyčlenených celkovo 600 tisíc eur.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosti je možné podávať prostredníctvom elektronickej platformy APVV (dodatočne aj v listinnej podobe) najneskôr do 1. augusta 2022 do 12:00 hod. Všetky potrebné informácie vrátane príloh sú uvedené na webovom sídle APVV (odkazy nižšie).

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *