Posted on

Zelené oázy 2023 sú sedemnástym ročníkom grantového programu, v ktorom mimovládky, školy, centrá či samosprávy môžu prostredníctvom projektov zlepšovať životné prostredie. Zabojuj o financie pre svoj projekt zaslaním elektronickej žiadosti najneskôr do 16. januára.

Kto môže získať grant?

 • mimovládne neziskové organizácie,
 • základné a stredné školy a školské organizácie,
 • centrá voľného času a komunitné centrá,
 • mestá a obce (v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov).

Na aké aktivity dostanem grant?

Aktivity projektu by si mal realizovať na zelených územiach a trasách v intravilánoch, alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí (parky, ihriská, záhrady a podobne), ako napríklad:

 • výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene,
 • vytvorenie, alebo obnovu prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach,
 • vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad,
 • zadržiavanie zrážkovej vody a jej využívanie pri starostlivosti o vysadenú zeleň,
 • zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov,
 • čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch,
 • sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,
 • prezentáciu lokálnych, regionálnych produktov,
 • zriadenie vhodných ukážkových priestorov na chov malých hospodárskych zvierat a včiel v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami,
 • sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených, alebo inak krajinársky hodnotných územiach.

Čo môžem získať?

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 5 000 eur ale mysli na to, že treba zohľadniť reálne potreby na projekt. Vo výzve sa píše, že budeš musieť spolufinancovať aspoň 20 % rozpočtu projektu.

V tomto ročníku programu je k dispozícii suma 60 tisíc eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.

Ako a dokedy požiadať?

O finančnú podporu navrhovaného projektu môžeš požiadať cez elektronický formulár najneskôr do 16. januára 2023 do 12:00 hod.

Postupnosť schválenia projektov je špecifická v tom, že priamo vybratých projektov na financovanie bude najviac 15, pričom komisia vyberie osem projektových žiadostí, za ktoré bude môcť hlasovať verejnosť. Tieto projekty budú uverejnené na stránke oazy.sk.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *