Posted on

Lekári a poskytovatelia všeobecnej ambulantnej starostlivosti si môžu do vyčerpania prostriedkov alebo najneskôr do konca júla 2023 požiadať o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie ambulancie všeobecného lekárstva alebo pediatrie. Takýto príspevok by mal vyriešiť problémy s obcami na Slovensku, kde chýbajú všeobecní lekári pre deti či dospelých. Ide jednu z prvých výziev z Plánu obnovy a odolnosti.

Kto môže získať grant?

O tento príspevok môže požiadať subjekt, ktorým je:

 • všeobecný lekár alebo pediater
 • poskytovateľ všeobecnej alebo pediatrickej ambulantnej starostlivosti 

Vo výzve nájdeš ďalšie podmienky k tomu, kto presne môže o príspevok požiadať, preto si ich pred podaním žiadosti dobre preštuduj.

Na aké aktivity dostanem grant?

Ak prijmeš príspevok, zaväzuješ sa poskytovať tento typ zdravotnej starostlivosti najmenej 5 rokov:

 • v obci alebo v okrese, pre ktorý si príspevok získal,
 • najmenej v rozsahu 35 ordinačných hodín týždenne,
 • aspoň v jednom dni poskytovať zdravotnú starostlivosť najmenej do 17:00 hod.,
 • umožníš bezplatné objednávanie pacientov obvyklým spôsobom,
 • a ďalšie podmienky, ktoré nájdeš vo výzve.

Čo môžem získať?

Podľa toho, či žiadaš na úrovni obce alebo okresu, môžeš získať:

 • od 20 tisíc do 50 tisíc eur na úrovni okresu
 • od 24 250 do 60 624 eur na úrovni obce

Spôsob vyplácania príspevku je bližšie popísaný vo výzve. Na túto výzvu je vyčlenených 10,2 milióna eur.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov môžeš podať troma spôsobmi:

 1. Elektronicky e-mailom.
 2. Elektronicky cez e-schránku Ministerstva zdravotníctva na slovensko.sk.
 3. Listinne cez podateľňu Ministerstva zdravotníctva – iba v prípade technických bariér, kedy nevieš podať žiadosť prvými dvoma uvedenými spôsobmi.

Odporúčame podať si žiadosť čo najskôr, pretože výzva sa po vyčerpaní finančných prostriedkov uzavrie. Najneskorší možný termín na podanie však bude 31. júla 2023.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *