Posted on

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo v polovici marca novú výzvu na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov. Výzva v hodnote 1,1 milióna eur je určená pre mimovládne organizácie pre projekty rozvoja potenciálu regiónov, starostlivosti o kultúrne dedičstvo, životné prostredie a verejné zdravie. Na podanie žiadosti máte čas do polovice apríla.

Kto môže požiadať o grant?

Mimovládne organizácie, konkrétne ide o formu žiadateľov:

 1. regionálna rozvojová agentúra,
 2. slovenská časť euroregiónu,
 3. európske zoskupenie územnej spolupráce,
 4. občianske združenie,
 5. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Oprávnené sú aktivity, ktorých obsahom sú nehospodárske činnosti a teda nepodliehajú pravidlám pomoci de minimis.

 • rozvoj vnútorného potenciálu územia
 • podpora predchádzania sociálneho vylúčenia
 • rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu
 • rozvoj turistickej infraštruktúry
 • starostlivosť o kultúrne dedičstvo
 • ochrana životného prostredia
 • komunitné aktivity

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu je možné tiež predkladať projekty, ktoré pomôžu zmierniť dopady COVID-19 na život ľudí v regiónoch.

Čo môžem získať?

Na celú výzvu je vyčlenených až 1,1 milióna eur. Pokiaľ si požiadate o financovanie projektu, môžete žiadať od 10 do 50 tisíc eur.
Výdavky, ktoré si v rámci projektu budete môcť nárokovať musia byť vzniknuté v priebehu roka 2021. Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90 %. To znamená, že ak podávate projekt v hodnote napríklad 10 tisíc eur, reálne môžete žiadať iba o 9 tisíc eur, ktoré dostanete ako grant, zvyšných 10%, teda 1 000 eur musíte hradiť z iných zdrojov.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Žiadosť musí byť úplná, musí obsahovať všetky prílohy, byť vyplnená jasne a zrozumiteľne a zároveň podpísaná štatutárom. Podať žiadosť do 15. apríla 2021 môžete troma spôsobmi:

Zaujímavosťou je, že výzva motivuje k podaniu žiadosti cez elektronickú podateľnu využitím elektronického podpisu. Za tento spôsob podania žiadateľ automaticky získa dodatočných 5 bonusových bodov k hodnoteniu žiadosti.

Kompletné znenie výzvy, podmienky a dokumenty nájdete na odkaze https://www.mirri.gov.sk/sekcie/dotacie/.


facebook grantUP banner tmavy


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *