Posted on

Ponúka Váš startup alebo MSP udržateľné riešenia pre sektor nerastných surovín? Prihláste sa do výzvy Startup and SME Booster a získajte finančnú podporu až 60 tisíc eur a prístup do siete partnerov EIT RawMaterials, kde budete mať možnosť akcelerovať svoje podnikanie. Najbližší termín uzávierky je 3. septembra 2021.

Program RM Booster poskytuje podporu začínajúcim podnikom a malým a stredným podnikom pri vývoji inovatívnych produktov a služieb, ktoré môžu mať dopad na sektor nerastných surovín alebo byť prospešné pre partnerov EIT RawMaterials.

Okrem financovania a prispôsobených služieb dostanú vybrané začínajúce podniky a malé a stredné podniky prístup aj do partnerskej siete EIT RawMaterials.

suroviny startup

Súčasťou programu je samozrejme možnosť zúčastniť sa na networkingových podujatiach EIT RawMaterials, a tiež zviditeľnenie prostredníctvom kanálov tejto komunity. Podporované startupy a malé a stredné podniky sa môžu pripojiť k tejto sieti ako asociovaný alebo riadny člen a plne tak využívať výhody ekosystému.

Pre koho je výzva určená?

 • Začínajúce podniky, tzv. startupy
 • Podniky spadajúce do kategórie malé a stredné podniky
 • zameranie vyššie uvedených podnikov, resp. časti ich aktivít musia súvisieť s oblasťou nerastných surovín

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

EIT RawMaterials má svojich 6 inovačných tém, ktoré sú v rámci jej výziev vždy oprávnené.

 • Prieskum a hodnotenie zdrojov surovín
 • Ťažba v náročných prostrediach
 • Spracovanie a úprava surovín: Zvýšená efektivita zdrojov v minerálnych a metalurgických procesoch
 • Recyklácia a optimalizácia materiálového reťazca pre výrobky po dobe životnosti
 • Nahradenie kritických a toxických materiálov vo výrobkoch a pre optimalizáciu výkonu (substitúcia)
 • Dizajn výrobkov a služieb pre cirkulárnu ekonomiku

Vo výzve pre rok 2021 budú uprednostňované predovšetkým zámery, orientované na:

 • Trvalo udržateľné objavovanie a dodávka primárnych a sekundárnych zdrojov (inovatívne riešenia založené napríklad na umelej inteligencii, strojovom učení, virtuálnej realite atď.) na zabezpečenie a spracovanie strategických nerastných zdrojov udržateľným a bezpečným spôsobom a so sociálnou licenciou (akceptácia širokej spoločnosti) na prevádzku.
 • Udržateľné materiály pre mobilitu v budúcnosti (materiály pre elektrifikáciu, ako sú batérie, palivové články, magnety; materiály pre ľahký dizajn vrátane ocelí, zliatin neželezných kovov, kompozitov, multimateriálov).
 • Suroviny a cirkulárne spoločnosti (nové cirkulárne obchodné modely ako opätovné použitie, oprava, repasovanie, zdieľacia ekonomika).

Čo môžem získať?

 • finančnú podporu až do 60 tisíc eur
 • možnosť urýchliť technologickú výzvu vedúcu k vyššej TRL a priblížiť túto technológiu k trhu
 • možnosť urýchliť prienik na trh vyčlenením finančných zdrojov pre konkrétny segment alebo cieľový trh
 • možnosť uľahčiť diverzifikáciu produktového portfólia, umožniť adaptáciu produktu alebo nové vlastnosti produktu na riešenie konkrétnej potreby trhu.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Start-up a SME Booster Call 2021 je otvorený po celý rok. Hraničné termíny podávania žiadostí sú však v rámci roka 2021 stanovné na: 31. marca, 28. mája, 3. septembra 2021.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto registračného formulára. V prípade potreby môžete kontaktovať regionálne centrum EIT RawMaterials v Košiciach.


podcast o grantoch


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *