Posted on

LEADERS je súťaž, ktorej cieľom je osloviť najlepšie inovátorky, ktoré zohrávajú vedúcu úlohu pri vývoji riešení a iniciatív, ktoré riešia výzvy súvisiace s výrobou so silným finančným, environmentálnym alebo spoločenským vplyvom. Beží pod EIT Manufacturing, úspešné kandidátky získajú finančné ceny a termín na podanie sa uzatvára 5. júla.

Kto sa môže zapojiť?

Ženy inovátorky (t. j. odborníčky, študentky, výskumníčky alebo podnikateľky), ktoré sú občiankami z oprávnenej krajiny EIT RIS. Úspešná uchádzačka by mala zohrať vedúcu úlohu pri vývoji inovatívnych riešení súvisiacich s výrobou so silným finančným, environmentálnym alebo spoločenským vplyvom.

ženy inovátorky banner

Čo môžem získať?

V prvom kole predkladania návrhov bude predbežne vybratých 30 uchádzačiek, ktorí absolvujú online prezentačné školenia.

V druhom kole prihlasovania bude šesť najlepších uchádzačiek pozvaných na slávnostné odovzdávanie cien, kde traja víťazi získajú publicitu a ceny vo výške:

  • 10 000 eur,
  • 7 500 eur,
  • 5 000 eur.

Ako a dokedy sa zapojiť?

Záujemkyne sa môžu prihlásiť do súťaže prostredníctvom elektronického systému EIT Manufacturing najneskôr 5. júla 2022 do 23:00 hod.

Dôležité otázky

Zdroj: eit.europa.eu


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *