Posted on

Európska komisia spúšťa novú iniciatívu, aby predstavila svoju víziu a strategické opatrenia Európskej únie v oblasti webu 4.0 a virtuálnych svetov. Je veľmi dôležité, aby táto technologická transformácia už od začiatku odrážala hodnoty a zásady EÚ, ako aj základné práva. Cieľom stratégie je zabezpečiť, aby európski občania mohli virtuálne svety využívať bezpečne a sebaisto a aby európske podniky mohli vyvíjať špičkové svetové aplikácie.

Kľúčové piliere stratégie

Stratégia je v súlade s cieľmi politického programu Digitálne desaťročie do roku 2030 a jeho tromi kľúčovými piliermi digitalizácie: zručnosti, podnikanie a verejné služby.

Posilnenie postavenia ľudí a zručností

Podporená bude informovanosť, prístup k dôveryhodným informáciám a vytvoriť skupinu talentovaných odborníkov na virtuálny svet. Do konca roka 2023 bude Komisia presadzovať hlavné zásady pre virtuálne svety, ktoré navrhla Občiansky panel, a do prvého štvrťroka 2024 vypracuje usmernenia pre širokú verejnosť. Keďže odborníci na virtuálne svety sú nevyhnutní, Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi na vytvorení zásobníka talentov a bude podporovať rozvoj zručností prostredníctvom projektov financovaných z programu Digitálna Európa a pre tvorcov digitálneho obsahu prostredníctvom programu Kreatívna Európa.

Podnikanie: podpora európskeho priemyselného ekosystému Web 4.0

Cieľom je zvýšiť excelentnosť a riešiť roztrieštenosť. V súčasnosti neexistuje žiadny ekosystém EÚ, ktorý by združoval rôznych účastníkov hodnotového reťazca virtuálnych svetov a webu 4.0. Komisia navrhla kandidátske partnerstvo pre virtuálne svety v rámci programu Horizont Európa, ktoré by mohlo začať fungovať v roku 2025. Podporená bude excelentnosť vo výskume a vypracovať priemyselný a technologický plán pre virtuálne svety. Cieľom je podporiť inovácie, tvorcov a mediálne spoločnosti v EÚ pri testovaní nových nástrojov na tvorbu, spájať vývojárov a priemyselných používateľov a spolupracovať s členskými štátmi na vývoji regulačných pieskovísk pre web 4.0 a virtuálne svety.

Vláda: podpora spoločenského pokroku a virtuálnych verejných služieb

Cieľom je využiť príležitosti, ktoré virtuálne svety ponúkajú. EÚ už investuje do významných iniciatív, ktoré umožnia výskumníkom napredovať vo vede, priemyselným odvetviam vyvíjať presné aplikácie a verejným orgánom prijímať informované rozhodnutia v oblasti verejnej politiky. Komisia spúšťa dve nové verejné vlajkové lode: „CitiVerse„, pohlcujúce mestské prostredie, ktoré sa dá využiť na plánovanie a riadenie miest, a európske virtuálne ľudské dvojča, ktoré bude replikovať ľudské telo na podporu klinických rozhodnutí a osobnej liečby.

Tvorba globálnych noriem pre otvorené a interoperabilné virtuálne svety a web 4.0,

Tieto normy zabezpečia, že im nebude dominovať niekoľko veľkých hráčov. Komisia bude spolupracovať so zainteresovanými stranami v oblasti správy internetu na celom svete. Taktiež bude podporovať normy webu 4.0 v súlade s víziou a hodnotami EÚ.

Čo to znamená pre program Horizont Európa?

V nedávno uverejnenom oznámení Komisie sa uvádza 10 budúcich oblastí činnosti. Finančné prostriedky z programu Horizont Európa by mali byť k dispozícii napr. na digitálnu replikáciu ľudského tela („európske virtuálne ľudské dvojča“) s cieľom podporiť lepšiu diagnostiku a personalizovanú liečbu.

Horizont Európa prispeje aj na výskum týkajúci sa vplyvu virtuálnych svetov na zdravie a pohodu ľudí. Komisia zvažuje zavedenie nového európskeho partnerstva v oblasti virtuálnych svetov v rámci programu Horizont Európa. Tým by sa mohol posunúť vpred vývoj priemyselného a technologického plánu pre virtuálne svety od roku 2025.

Dôležité odkazy

Zdroj: slord.sk


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *