Posted on

Európska komisia spustila Women TechEU. Je to nový systém EÚ na podporu podnikateliek z deep-tech startupov. Tento systém je súčasťou nového programu inovačných ekosystémov Horizon Europe, ktorý posilnila Európska rada pre inovácie (EIC). Deep technológie predstavujú viac ako štvrtinu začínajúceho ekosystému Európy, pričom európske spoločnosti pôsobiace v oblasti deep-tech majú v súčasnej dobe hodnotu viac ako 700 miliárd eur. Napriek tomu sú ženy v tomto odvetví do značnej miery nedostatočne zastúpené. Okrem 75 tisíc eur viete získať aj nefinančnú podporu, ak o ňu požiadate do 10. novembra 2021.

Začínajúce podniky s deep technológiami, ktoré sú založené na inováciách v inžinierstve a pokrokovej vede, majú spravidla dlhšie cykly výskumu a vývoja. Taktiež si často si vyžadujú viac času a kapitálu na vybudovanie ako ostatné začínajúce podniky. Väčšina môže v prvých rokoch zlyhať, ak nedostane včas správnu podporu a investície.

Ženy v deep technológiách často čelia ďalšej prekážke rodových predsudkov a stereotypov, ktoré prevládajú najmä v odvetviach, ako sú technológie. Údaje ukazujú, že iba 15% inovatívnych začínajúcich spoločností zakladajú alebo spoluzakladajú ženy a iba 6% má zakladateľské tímy zostavené výlučnej zo žien. V celej Európe ide iba asi 5% rizikového kapitálu do zmiešaných tímov a iba 2% do ženských tímov.

Kto môže získať grant?

Ak chcete podať žiadosť, musíte spĺňať nasledovné podmienky:

  • byť ženou,
  • byť zakladateľkou alebo spoluzakladateľkou začínajúceho deep-tech start-upu,
  • zastávať vo firme pozíciu vrcholového manažmentu (CEO, CTO alebo ekvivalent),
  • startup musí byť registrovaný a sídliaci v členskom štáte EÚ alebo asociovanej krajine Horizont Európa, v čase podania najmenej 6 mesiacov.

Čo môžem získať?

Schéma ponúka ženám zakladateľkám prvotriedne koučovanie a mentoring, ako aj cielené financovanie, ktoré im pomôže posunúť ich podnikanie na ďalšiu úroveň. Women TechEU ponúka:

  • Finančnú podporu spoločnosti ako individuálny grant vo výške 75 000 eur na podporu počiatočných krokov v inovačnom procese a raste spoločnosti,
  • Mentoring a koučing poskytovaný službami EIC Business Acceleration Services (BAS) v rámci nového programu „Women Leadership Program“, ktoré zahŕňajú špecializované networkingové a pitchingové akcie,
  • Možnosť zúčastniť sa špecializovaných aktivít organizovaných spoločnosťami InvestEU a Enterprise Europe Network.

Pilotný program spustený v júli 2021 podporuje prvú kohortu až 50 sľubných začínajúcich podnikov vedených ženami, so začiatkom od roku 2022.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Výzva na predkladanie zámerov sa končí 10. novembra 2021 o 17:00 hod.

Žiadosť musíte predložiť prostredníctvom portálu Európskej komisie s názvom Funding and Tenders Portal.

Ak máte o výzvu záujem, určite padne vhod prečítať si FAQ – najčastejšie otázky a odpovede. Viac informácií o výzve nájdete v Pracovnom programe Horizont Europe k príslušnej téme.


podcast o grantoch


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *