Posted on

Grantová schéma MSCA Doctoral Networks podporí realizáciu doktorandských programov prostredníctvom partnerstiev organizácií z rôznych odvetví v Európe aj mimo nej. Môžete si tak vyškoliť kreatívnych, inovatívnych a podnikavých doktorandov, ktorí sú schopní premeniť vedomosti a nápady na produkty a služby. Do výzvy v celkovej hodnote takmer 403 miliónov eur sa môžete ako subjekt zapojiť do 16. novembra 2021.

Kto môže získať grant?

Uchádzačom môžu byť rôzne partnerstvá:

  • univerzít,
  • výskumných inštitúcií a výskumných infraštruktúr,
  • podnikov (vrátane malých a stredných podnikov) a
  • iných sociálno-ekonomických subjektov.

Musí sa jednať o najmenej tri nezávislé právne subjekty, každý so sídlom v inom členskom alebo asociovanom štáte programu Horizont Európa. K tomuto minimu sa môže pripojiť akýkoľvek subjekt z ktorejkoľvek tretej krajiny.

Aké aktivity budú podporené?

Výzva odporúča viesť doktorandské siete MSCA k priemyselným alebo spoločným doktorátom.

  • Priemyselné doktoráty: Prostredníctvom priemyselných doktorátov sa doktorandi dostanú mimo akademickú obec a budú rozvíjať zručnosti v priemysle a obchode tým, že budú pod spoločným dohľadom akademických a neakademických organizácií, pričom obe môžu mať sídlo v rovnakom členskom štáte EÚ alebo v asociovanej krajine Horizon Europe.
  • Spoločné doktoráty: Spoločné doktoráty predstavujú vysoko integrovaný typ medzinárodnej, medzisektorovej a multidisciplinárnej spolupráce v rámci doktorandského vzdelávania. Vedú k poskytovaniu spoločných, dvojitých alebo viacnásobných doktorandských diplomov uznávaných najmenej v dvoch členských štátoch EÚ alebo v asociovaných krajinách Horizon Europe.

Doktorandské siete MSCA by mali využívať komplementaritu medzi zúčastnenými organizáciami. Podporené bude zdieľanie znalostí a vytváranie sietí napríklad prostredníctvom organizovania workshopov a konferencií.

Navrhované vzdelávacie činnosti by mali reagovať na dobre identifikované potreby v rôznych oblastiach výskumu a inovácie, s príslušnými odkazmi na medziodborové a multidisciplinárne oblasti a riadiť sa zásadami EÚ pre inovatívne doktorandské vzdelávanie. Mali by byť primárne zamerané na rozvoj nových vedeckých poznatkov prostredníctvom pôvodného výskumu personalizovaných projektov.

Intersektorové vyslania výskumných pracovníkov do iných zúčastnených organizácií vrátane tretích krajín sa podporujú, ak sú relevantné, uskutočniteľné a prospešné pre výskumných pracovníkov a v súlade s cieľmi projektu. To zvýši zamestnateľnosť výskumných pracovníkov mimo akademickej obce.

Čo môžem získať?

Financie na realizáciu projektu v súlade s podporovanými aktivitami. Miera financovania je závislá od typu žiadateľa. V prípadoch, kedy žiadateľ požaduje viac ako 500 tisíc eur bude overovaná jeho finančná kapacita subjektu.

Celkový rozpočet pridelený na výzvu predstavuje 402,9 milióna eur.

Pre viac informácií o finančných pravidlách v rámci Horizont Európa si môžete vypočuť Podcast 19 | Ako sa vyznať vo finančných pravidlách projektov?

Ako a dokedy požiadať o grant?

Všetky potrebné informácie o výzve a jej podmienkach sa dozviete na stránke výzvy. V prípade záujmu o túto výzvu musíte podať žiadosť prostredníctvom elektronického portálu Európskej komisie s názvom Funding and Tenders Portal. Samotnú žiadosť zahájite v časti „Start submission„.

Výzva sa uzatvorí dňa 16. novembra o 17:00 hod. V prípade otázok a nejasností môžete kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod: zuzana.reptova@cvtisr.sk.

Pre získanie dostatočného prehľadu o tomto druhu výzvy si môžete vypočuť rozhovor so Zuzanou Reptovou: Podcast 18 | Dvestotisíc na vlastnú vedeckú kariéru? Vypočujte si, ako na to.

Použité informácie boli čerpané zo stránky eraportal.sk a ec.europa.eu


newsletter granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *