Posted on

Ministerstvo dopravy a výstavby SR prišlo s výzvou, ktorá sa našim obciam pri narastajúcom záujme o cyklodopravu, veľmi hodí. Ponúka možnosť požiadať si o financovanie výstavby cyklistickej infraštruktúry v podobe cyklostojanov a prístreškov. Ide o snahu znížiť motorovú dopravu v súvislosti s bezpečným dochádzaním žiakov do škôl pomocou vytvárania kapacitných odstavných zariadení pre bicykle v okolí základných a stredných škôl. Samosprávy majú na podanie takéhoto projektu čas do konca roka a projekt môžu zrealizovať najneskôr do konca roka 2023.

Kto môže získať grant?

O tento grant sa môže uchádzať:

  • obec,
  • vyšší územný celok,
  • rozpočtová alebo príspevková organizácia

Na aké aktivity dostanem grant?

  • Stavebné práce spojené s realizáciou cyklistickej infraštruktúry – odstavných zariadení pre bicykle (vrátane inštalácií, napríklad káblov)
  • Vytváranie nevyhnutných bezpečných prístupových plôch k cyklistickej infraštruktúre (stavebné práce)
  • Doplnkové vybavenie: montážne a inštalačné práce – servisný stojan, solárne panely a batérie slúžiace na účel prevádzky elektronických systémov uzamykania odstavných zariadení pre bicykle
  • Stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe
  • Spracovanie dokumentácie zrealizovanej stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného zamerania stavby

Projekt môže začať 1. januára 2022 a ukončiť ho musíte do konca roka 2023.

Čo môžem získať?

Na tento projekt môžete získať financie, resp. dotáciu vo výške maximálne 30 tisíc eur. Na túto výzvu ministerstvo alokovalo celkovo 750 tisíc eur.

Ako a dokedy požiadať?

Na predloženie žiadosti máte čas do 31. decembra 2021.

O dotáciu môžete požiadať formou vyplnenia a doručenia podpísanej žiadosti s prílohami do podateľne Ministerstva dopravy a výstavby SR, či už poštou alebo osobne. Všetky potrebné informácie nájdete priamo vo výzve, na odkaze nižšie.

Dôležité odkazy


Potrebujete pomôcť s výzvou?

Popíšte nám o tom viac ...


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *