Posted on

Fond na podporu umenia, ktorý spravuje Ministerstvo kultúry SR, pravidelne zverejňuje výzvy pre žiadateľov z oblasti kultúry a umenia. Aktuálne je otvorená výzva pod číslom 5/2022. Celkový balík peňazí, ktorý je umelcom v rámci výzvy k dispozícii, predstavuje vyše 1,3 milióna eur. Podpora má formu dotácií aj štipendií v oblastiach Literatúra, Digitálne hry, Vizuálne umenie, Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity, Kreatívny priemysel a Tradičná kultúra. Do výzvy sa môžete zapájať do 10. januára. Pozrite si stručné detaily výzvy, ktoré potrebujete vedieť, ak chcete podporu získať.

Kto môže získať grant?

Žiadať o tento grant môže pomerne široká skupina. To znamená, že zapojiť sa môžete ak ste fyzická osoba, podnikateľ ale aj vyšší územný celok, obec aj neziskový sektor či vysoká škola.

Presnú definíciu žiadateľov (nájdete na str. 4) ale aj ďalšie detaily ohľadom žiadania si môžete pozrieť v tomto dokumente.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva definuje oblasti podpory, ktoré môžete vidieť nižšie:

 • Literatúra – tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
 • Digitálne hry – podujatia v oblasti digitálnych hier
 • Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie – výskum, odborná reflexia, publikačná a prekladateľská činnosť, vzdelávacie aktivity
 • Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity – výskum, publikácie, preklady, vzdelávacie aktivity
 • Kreatívny priemysel: výskum a vzdelávanie – výskum, odborná reflexia, publikácie, preklady, vzdelávacie aktivity
 • Tradičná kultúra: odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť – inventarizácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre, výskum a odborná reflexia, publikácie, preklady, vzdelávacie aktivity

Detainejšiu špecifikáciu si môžete pozrieť priamo vo výzve. Presne definované oprávnené aktivity nájdete vo výzve (odkaz nižšie – Dôležité odkazy).

Čo môžem získať?

Fond celkovo vyčlenil na spomenuté aktivity viac ako 1,3 milióna eur. V skutočnosti si o podporu môžete požiadať podľa toho, do ktorej oblasti sa zapájate.

 • Literatúra (270 tisíc eur)
 • Digitálne hry (50 tisíc eur)
 • Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie (400 tisíc eur)
 • Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity (400 tisíc eur)
 • Kreatívny priemysel: výskum a vzdelávanie (400 tisíc eur)
 • Tradičná kultúra: odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť (100 tisíc eur)

Presný rozpis alokácie financií vrátane podprogramov si môžete pozrieť priamo vo výzve (odkaz nižšie – Dôležité odkazy).

Dokedy mám čas?

Výzva má určený termín uzávierky pre všetky uvedené podprogramy v rámci výzvy 5/2022 do 10. januára 2022 do 15:00 hod. Momentálne žiadosti už môžete zasielať.

Ako sa môžem zapojiť?

V prvom rade musíte zaslať žiadosť prostredníctvom elektronického systému FPU. Zároveň je nutné doručiť po registrácii v FPU aj podpísanú žiadosť buď elektronickým podpisom (pokyny k podaniu cez FPU) alebo fyzicky podpísanú žiadosť zaslanú poštou najneskôr do termínu uzávierky. Pred prvým podaním žiadosti sa musíte najskôr zaregistrovať v elektronickom registračnom systéme fondu: podpora.fpu.sk.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *