Posted on

Európska komisia 24. novembra 2021 po prijatí ročného pracovného programu na rok 2022 spustila výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na rok 2022. So zvýšeným rozpočtom takmer 3,9-miliardy EUR na rok 2022 bude Erasmus+ naďalej poskytovať príležitosti na študijné pobyty v zahraničí, stáže, učňovské prípravy a výmeny zamestnancov a projekty cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu. Prečítajte si koho sa tieto výzvy týkajú a tiež aké novinky prinášajú. Okrem všeobecnej výzvy ročný pracovný program zahŕňa aj ďalšie aktivity, ktoré sa majú začať samostatne, ako napríklad Iniciatívu európskych univerzít. Verejné aj súkromné organizáciu, ktoré sa chcú zapojiť do tohto programu tak môžu urobiť už začiatkom roku 2022.

Kto môže získať grant?

O financovanie sa môže uchádzať každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu s pomocou národných agentúr Erasmus+ so sídlom vo všetkých členských štátoch EÚ a tretích krajinách asociovaných k programu a Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru.

Akých aktivít sa program týka?

Program bude naďalej podporovať mladých ľudí a povzbudzovať ich účasť na demokratickom živote, čím výrazne prispeje k cieľom Európskeho roka mládeže 2022, ktorý bol ohlásený v prejave o stave Únie v septembri 2021. Hlavné aktivity mobility a spolupráca sa posilní aj v roku 2022. Projekty mobility a spolupráce Erasmus+ podporujú ekologický a digitálny prechod. Zároveň podporujú aktívne občianstvo a väčšiu účasť na demokratickom živote.

Od začiatku pandémie Covid-19 prispeli aj k odolnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Inklúzia zostáva základným princípom programu, ktorý umožňuje viacerým ľuďom učiť sa a zúčastňovať sa medzinárodných projektov ale aj osloviť čoraz väčší počet ľudí s obmedzenými príležitosťami.

Podrobnosti o konkrétnych aktivitách a súvisiacich termínoch podávania žiadostí sú k dispozícii v dokumentoch zverejnených na webových stránkach Erasmu.

Novinky v aktuálnom programe

  • Projekty zamerané na budúcnosť: Nové veľké projekty podporia vysokokvalitné a inkluzívne digitálne vzdelávanie a prispôsobenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy ekologickému prechodu. Tieto ambiciózne projekty budú mať prospech z väčšieho rozpočtu a budú trvať minimálne tri roky. Ich cieľom je zapojiť zmes verejných a súkromných organizácií. Celkovým cieľom je dosiahnuť inovatívne výsledky, ktoré môžu ovplyvniť vzdelávanie v európskom meradle.
  • Viac výmen s tretími krajinami: Vďaka finančným prostriedkom z vonkajších nástrojov EÚ budú mať tretie krajiny možnosť zúčastňovať sa na cielených projektoch a výmenách, najmä v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a športu.
  • Inkluzívnejšia iniciatíva DiscoverEU: DiscoverEU ponúka 18-ročným možnosť cestovať po Európe. Každý rok sa konajú dve kolá podávania žiadostí o distribúciu bezplatných cestovných lístkov. Od roku 2022 budú organizáciám venované špecifické kolá, aby pomohli ešte väčšiemu počtu mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami zúčastniť sa DiscoverEU. Budú mať prospech z cielenejšej podpory a financovania.
  • Priblížiť EÚ školám: Učenie sa o cieľoch a fungovaní Európskej únie je dôležitou súčasťou podpory aktívneho občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie. Aktivity Jean Monnet, ktoré propagujú vzdelávanie o EÚ, sa rozšíria do škôl a žiakov všetkých vekových kategórií, vo všeobecnom aj v odbornom vzdelávaní, s rôznymi aktivitami vrátane študijných pobytov.
  • Jednoduchšie financovanie projektov spolupráce: Erasmus+ zavádza pre príjemcov projektov v kooperačných partnerstvách možnosť požiadať o jednorazovú sumu na realizáciu svojich projektov. To výrazne znižuje administratívnu záťaž pri podávaní žiadostí, riadení projektu a pri podávaní správ.

Odporúčame vám stiahnuť si aplikáciu Erasmus+, s ktorou máte všetko ohľadom programu na jednom mieste: Stiahni si novú Erasmus+ app so študentskou kartou, ktorá platí v celej EÚ

Čo môžem získať?

Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii pre program Erasmus+ 2021 – 2027, predstavuje 26,2 miliardy eur, doplnený o približne 2,2 miliardy eur z vonkajších nástrojov EÚ. Pod týmto rozpočtom sa v priebehu rokov môžete uchádzať o financovanie oprávnených aktivít podľa toho, do ktorej výzvy sa zapojíte.

Ako a dokedy požiadať?

Výzvy Erasmus+ bežia pod portálom Európskej komisie s názvom Funding and Tenders Portal. Na tomto portáli môžete nájsť aj nové výzvy programu Erasmus+ na rok 2022 s rôznymi termínmi na podanie projektu. Závisí to podľa toho, do akej Key Action sa chcete zapojiť a prvé termíny sú určené na február a posledné na október 2022.

Dôležité odkazy

Informácie boli čerpané z webu innonews.blog a eraportal.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *