Posted on

Priemysel investoval medzi tretím štvrťrokom 2020 a tretím štvrťrokom 2021 o 10 % viac do výskumu a vývoja ako v rovnakom období rokov 2019 – 2020, ktoré zaznamenalo medzi rokmi 2018 – 2019 nárast o 7 %. Podľa najnovších údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zvýšil svoje investície najviac americký výrobca elektromobilov Tesla, ktorý do výskumu a vývoja investoval o viac ako 67 %. Farmaceutická spoločnosť AstraZeneca tiež zaradila vyššiu rýchlosť s takmer 48-percentným skokom vo výdavkoch na výskum a vývoj. V softvérovom sektore Facebook, ktorý sa nedávno premenoval na Meta Platforms, zvýšil svoje investície viac ako ktorýkoľvek z jeho konkurentov s 32,6 % nárastom, čo je o niečo menej ako 34 % skok v predchádzajúcich 12 mesiacoch.

Lepšia aktualizácia údajov OECD

SwiFTBeRD je iniciatíva Riaditeľstva OECD pre vedu, technológiu a inovácie, ktorá sa snaží poskytovať včasné ukazovatele trendov podnikového výskumu a vývoja založené na údajoch zverejnených spoločnosťami. Tento nový a experimentálny nástroj dopĺňa správy OECD o oficiálnych štatistikách výskumu a vývoja publikované v databázach OECD Research and Development Statistics a v databázach hlavných vedeckých a technologických ukazovateľov OECD (MSTI).

Hoci oficiálne údaje o výskume a vývoji, založené predovšetkým na štatistických prieskumoch, slúžia ako základ pre najspoľahlivejšie a medzinárodne porovnateľné členenia premenných a štrukturálne ukazovatele, tieto trpia nedostatočnou aktuálnosťou, ktorá je výsledkom pravidelných cyklov zberu a podávania správ. Údaje o výskume a vývoji uvedené vo finančných účtoch spoločností pomáhajú poskytnúť aktuálnejší obraz, ktorý môže doplniť údaje založené na prieskumoch.

Ako sa údaje zhromažďujú?

Údaje SwiFTBeRD zhromažďuje OECD z finančných výkazov spoločností prístupných priamo z webových stránok spoločností (alebo zo systému Edgar v USA v prípade spoločností, ktoré podávajú účty v Spojených štátoch). Dashboard SwiFTBeRD obsahuje údaje o výdavkoch na výskum a vývoj a celkových príjmoch – s možnosťou odvodiť aj údaje o intenzite výskumu a vývoja ich delením – od prvého štvrťroka 2018 pre štvrťročné (a polročné) údaje a od roku 2017 pre ročné údaje.

50 najlepších vývojárov sveta

Pokrytá vzorka pozostáva z 50 najlepších svetových subjektov v oblasti výskumu a vývoja (okrem spoločností, pre ktoré sa náklady na výskum a vývoj neuvádzajú samostatne v ich finančných správach), ako aj z výberu iných spoločností známych ako lídri vo svojom sektore.

Výkazy spoločností o výdavkoch na výskum a vývoj sa nemusia zhodovať s výdavkami, ako sú zahrnuté v oficiálnych štatistikách výskumu a vývoja zostavených podľa Frascati manuálu OECD. S cieľom zhromaždiť údaje prezentované v informačnom paneli SwiFTBeRD, OECD implementuje sériu úprav zameraných na zlepšenie porovnateľnosti vždy, keď sú k dispozícii potrebné informácie.

Ďalšie metodické podrobnosti nájdete v informačnom paneli SwiFTBeRD.

Dôležité odkazy

Informácie boli prevzaté z webu eraportal.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *