Posted on

Napriek tomu, že voda je nevyhnutná pre život na Zemi, ľudstvo sa k tomuto zdroju správa neudržateľne. Výzva STARTS4Water vychádza z presvedčenia, že umelci majú zásadný význam pri vytváraní správnych podmienok na sprostredkovanie toho najlepšieho v ľuďoch. Predstavivosť, zázrak, kultúra, povedomie, rušivé nápady, vedomosti a príležitosti.

Cieľom rezidencií, ktoré výzva ponúka, je zapojiť kreatívne ekosystémy miestnych spoločností, výskumných inštitúcií a komunít do procesu spolupráce v oblasti umenia a inovácií. Tento proces môže viesť k hmatateľným umeleckým dielam, ktoré rozvíjajú vedomosti a zvyšujú povedomie o výzvach v oblasti vody alebo k digitálnym aplikáciám a procesom, ktoré prispievajú k miestnemu rozvoju udržateľného využívania a riadenia vody. Výzva ponúka 10 grantov pre umelcov v hodnote 40 tisíc eur na projekt. Termín uzavretia je stanovený na 30. augusta 2021.

vyzva pre umelcov

Pre koho je výzva určená?

Výzvy sa môžu zúčastniť profesionálni a skúsení umelci z akejkoľvek oblasti súvisiacej s umením, jednotlivci aj pracovné skupiny bez ohľadu na pohlavie alebo náboženstvo, etnickú príslušnosť alebo vek.

Záujemcovia musia byť ochotní spolupracovať s odbornou sieťou kurátorov, vedcov a odborníkov v oblasti technológií (IKT) a prispieť k diskusii o miestnych výzvach v oblasti vody ako aj o konkrétnych digitálnych riešeniach.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Experti STARTS4Water vytvorili otvorenú výzvu k desiatim „regionálnym výzvam v oblasti vody, ktorá spája vzájomné prepojenia SDG6 + SDG14 a potenciálne prelomové technológie týkajúce sa kľúčových miestnych a regionálnych výziev týkajúcich sa vodného hospodárstva.

Vo formulári žiadosti by ste mali označiť, o ktoré z regionálnych výziev sa uchádzate. Taktiež váš motivačný list by mal smerovať práve k takejto výzve.

Tu si môžete stiahnuť popis všetkých výziev.

Čo môžem získať?

Jeden z desiatich grantov, ktoré výzva plánuje udeliť:

  • Rozpočet na každú rezidenciu je 40 000 € vrátane výroby umeleckých diel a honoráru za umelca
  • Počas celého pobytu bude konzorcium STARTS4Water ponúkať potrebné odborné znalosti a podporu od odborníkov na IKT združených vo výskumných inštitúciách, univerzitách, univerzitách, inovatívnych spoločnostiach a start-upoch.

Ako a dokedy podať žiadosť?

Žiadosť sa podáva v angličtine a výlučne cez elektronický formulár do 30. augusta 2021 do 23:00 hod.

Uchádzači musia tiež zahrnúť nasledujúce položky (spolu ako jedno pdf do 10 Mb):

  • Motivačný list v angličtine, v ktorom sa uvádza váš umelecký prístup a súvislosť vašej praxe s regionálnou výzvou, o ktorú sa uchádzate (maximálne 700 slov)
  • Portfólio (s maximálne 5 relevantnými projektmi / umeleckými dielami)
  • Stručná biografia a životopis (najviac 4 strany)

Všetky informácie k výzve sa môžete dočítať na web stránke výzvy, odkiaľ sme čerpali informácie.


newsletter granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *