Posted on

Vďaka Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko vzniknú na pôde Košického samosprávneho kraja a župy Boršod-Abaúj-Zemplén dve nové seniorské centrá aktívneho starnutia. Projekt SK-HU Ambassadors predstavuje inovatívny prístup zameraný predovšetkým na zlepšenie kvality života seniorov, podporou ich zdravia, fyzickej aktivity a socializácie. Celkový rozpočet Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Via Carpatia v rámci tohoto projektu je vyše 101 tisíc eur. Z tejto čiastky činí príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja viac ako 86 tisíc eur.

Centrum pre seniorov v Košickom kraji

EZÚS Via Carpatia založí v Košickom spamosprávom kraji seniorské Centrum aktívneho starnutia, v ktorom budú návštevníci môcť tráviť svoj voľný čas, vzdelávať sa, byť súčasťou pohybových aktivít, a taktiež nadväzovať nové kontakty.

Vznikne seniorská komunita, ktorá sa bude zapájať do cezhraničných dobrovoľnických dní a workshopov. Vďaka nim si seniori na Slovensku a v Maďarsku budú môcť vymieňať poznatky a skúsenosti. Okrem toho vznikne expertná skupina (SK-HU Ambassadors). Táto skupina bude svoje poznatky v oblastiach ako zdravý životný štýl, finančná gramotnosť či šport, ďalej šíriť medzi seniorov.

Prebudiť záujem o aktívne starnutie

EZÚS Via Carpatia vďaka projektu podporí zlepšenie úrovne sociálnej inforaštruktúry a služieb pre seniorov v pohraničí, posilnení inštitucionálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska prostredníctvom aktivít Centier aktívneho starnutia. Naším cieľom je zvýšiť celkový záujem seniorov o aktívne starnutie.

Výsledkom spolupráce oboch partnerov bude Banka láskavosti. Ide o online platformu, prostredníctvom ktorej seniori a inštitúcie, na báze dobrovoľníctva, môžu poskytovať pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú.

Cezhraničný dopad

Partneri projektu, Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia na Slovensku a BORA 94 v Maďarsku, uskutočnia pilotné programy a inštitucionálna spolupráca sa zvýši vytvorením spoločných služieb. Projekt a jeho aktivity budú ponúknuté čo najširšej populácii seniorov vo vekovej skupine nad 60 rokov s dôrazom na rovnaký prístup na oboch stranách  cezhraničných regiónov.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj informácií: Tlačová správa EZÚS Via Carpatia


newsletter granty

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *