Posted on

Nadácia Tatra Banky podporí študentov na umeleckých vysokých školách, ale aj mladých slobodných umelcov. Finančná podpora sa týka projektov, v ktorých mladý umelec v spolupráci s etablovaným tvorcom alebo vysokoškolským pedagógom vytvára nové dielo. Podporených môže byť niekoľko oblastí, o ktorých sa dočítate v článku ale podporená bude aj tvorba mladých dizajnérov. O finančnú podporu svojich projektov do výšky 2 000 eur sa môžete uchádzať do 6. septembra 2021.

Pre koho je výzva určená?

Pre nasledovné skupiny žiadateľov:

 • fyzické osoby: etablovaní umelci, pedagógovia alebo slobodní tvorcovia (z dvojice študent – pedagóg/umelec je formálnym žiadateľom o grant pedagóg/umelec)
 • právnické osoby:
  1. vysoké školy, ktorých súčasťou sú vybrané fakulty: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ústav dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra kulturológie a Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (z dvojice študent – vysoká škola je formálnym žiadateľom o grant vysoká škola)
  2. mimovládne neziskové organizácie zamerané na podporu a rozvoj umenia

Na aké aktivity dostanem grant?

Podpora bude rozdelená do nasledujúcich umeleckých oblastí:

 1. Audiovizuálna tvorba
 2. Výtvarné umenie
 3. Hudba
 4. Literatúra
 5. Dizajn
 6. Divadlo

Zároveň, podporená bude tvorivá činnosť študentov, ktorá bude nadväzovať na ich vzdelávací proces. Dôraz sa však bude klásť na tieto kritériá:

 • originalita a invenčnosť tvorby,
 • praktické výstupy tvorivej činnosti,
 • počet študentov a spôsob ich zapojenia do procesu tvorby,
 • pedagogická stránku tvorivých postupov a činností,
 • využiteľnosť výsledkov tvorby, ktorá bude súčasťou projektov na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na umeleckých VŠ zameraných na oblasť výtvarného umenia.

Realizáciu projektu naplánujte od novembra 2021 do konca novembra 2022.

Čo môžem získať?

Získate financovanie projektu do výšky 2 000 eur. Na celý grantový program, resp. túto výzvu je vyčlenených 20 000 eur.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Nadácia k termínu uzávierky 6. septembra 2021 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24.00 hod. predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke výzvy, odkiaľ sme čerpali informácie do tohto článku.


newsletter granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *