Posted on

Otvorené výzvy v AI REGIO sa zameriavajú na expanziu a rozšírenie vplyvu na ďalšie európske regióny v oblasti inovatívnych riešení umelej inteligencie (AI) do obchodných operácií malých a stredných podnikov (MSP). Týmto spôsobom sa inovatívne AI experimenty vo výrobe stanú digitálnymi game-changermi pre Európu a jej regióny. Momentálne je otvorená druhá kaskádová výzva AI REGIO s možnosťou získať do 100 tisíc eur na projekt. Podniky môžu svoje návrhy podávať do 29. júna.

Kto môže získať grant?

Výzva je určená digitálnym alebo výrobným MSP, samostatne alebo združeným v minikonzorciách s Digitálnymi inovačnými Hubmi (DIHs). Podnik môže podať iba jeden projekt a musí pochádzať z krajín EÚ alebo asociovaných krajín Horizont.

V zásade je možné žiadať dvoma spôsobmi:

  • Individuálny návrh: je podávaný jednou organizáciou (SME).
  • Minikonzorcium: je zostavené z výrobného podniku, ktorý je zároveň leadrom konzorcia, z jedného DIH a voliteľne tiež z dodávateľa riešenia IKT alebo technologickej výskumnej organizácie na transfer technológií.

Na aké aktivity dostanem grant?

Vykonávané aktivity by mali mať charakter experimentov, ktoré budú pokrývať tri technologické témy (uvádzame v pôvodnom znení):

  1. Manufacturing Data Spaces and Data4AI pipelines.
  2. AI for Manufacturing Applications and AI-on-demand Platform contributions
  3. AI Didactic Factories for Manufacturing and TERESA Experimentations

Čo môžem získať?

Výzva AI REGIO vyberie 17 projektov (10 projektov pre individuálnych žiadateľov v témach 1 a 2; pre minikonzorciá 7 projektov vo všetkých témach).

  • Individuálny návrh môže získať do 60 tisíc eur
  • Minikonzorciá môžu získať do 100 tisíc eur

Ako a dokedy požiadať?

Na výzvu môžete reagovať do 29. júna 2022 do 12:00 hod. Pred podaním žiadosti si prečítajte podmienky zapojenia a podajte žiadosť prostredníctvom elektronickej platformy (treba sa registrovať).

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *