Posted on

Španielske predsedníctvo vydalo v tomto decembri za prítomnosti európskeho komisára pre vnútorný trh Thierryho Bretona vyhlásenie o posilnení spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou pri rozvoji ekosystému kvantových technológií svetovej úrovne v celej Európe. Vo vyhlásení sa uznáva strategický význam kvantových technológií pre vedeckú a priemyselnú konkurencieschopnosť EÚ.

Aký vplyv to bude mať na spoločnosť?

Cieľom posilnenia spolupráce je, aby sa Európa stala svetovým „kvantovým údolím„, vedúcim regiónom na svete v oblasti kvantovej excelentnosti a inovácií.

Kvantové technológie budú mať v najbližších rokoch rozsiahly vplyv na hospodárstvo a spoločnosť. Mali by napríklad umožniť rýchlejšiu diagnostiku chorôb pomocou pohľadu do vnútra buniek alebo vyvinúť neprelomiteľné šifrovanie na bezpečné odosielanie citlivých informácií.

Aké štáty podporili vyhlásenie?

Vyhlásenie podporilo 11 členských štátov: Francúzsko, Belgicko, Chorvátsko, Grécko, Fínsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika, Malta, Estónsko a Španielsko. Očakáva sa, že ich počet sa zvýši. Zaviazali sa spolupracovať s Komisiou v niekoľkých kľúčových oblastiach vrátane koordinácie európskych, vnútroštátnych a regionálnych programov výskumu a vývoja. Taktiež podporili oblasti urýchlenia prechodu z teórie k praxi a budovania celoeurópskych kvantových infraštruktúr.

Signatárske členské štáty sa dohodli, že budú pravidelne diskutovať o cieľoch tohto vyhlásenia. Zaviazali sa, že začnú spolupracovať s Európskou komisiou na vypracovaní plánu opatrení na ich realizáciu.

Tento plán by zahŕňal ambiciózne konkrétne ciele, ktoré by dopĺňali európske ciele v oblasti kvantových technológií, ktoré sú už zakotvené v stratégii digitálnej dekády.

Dôležité odkazy


Zdroj: slord.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *