Posted on

Európska komisia otvorila tri nové výzvy z Pracovného programu Horizont Európa (2023 – 2024) Klastra 5.  Výzvy sú zamerané na podporu výskumno-inovačných projektov v oblasti klímy, energetiky a mobility. Celkovo je na tieto výzvy (26 tém) vyčlenených až 310 miliónov eur. Konečný termín na predkladanie projektových zámerov je stanovený na 18. apríla 2024.

Výzva č. 1: HORIZON-CL5-2024-D2-01

Cross-sectoral solutions for the climate transition

Výzva sa venuje riešeniam využiteľným pre klímu, energetiku a mobilitu. Je zameraná na medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu, batérie, prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy, zapojenie občanov do transformačného procesu smerom k udržateľnej spoločnosti, komunity a mestá.

Alokovaný rozpočet: 72 miliónov eur

Konečný termín: 18. apríl 2024

Výzva č. 2: HORIZON-CL5-2024-D4-01

Efficient, sustainable and inclusive energy use

Táto výzva podporí projekty energeticky účinných, udržateľných a klimaticky neutrálnych budov a priemyselných zariadení v kontexte energetickej transformácie.

Alokovaný rozpočet: 36 miliónov eur

Konečný termín: 18. apríl 2024

Výzva č. 3: HORIZON-CL5-2024-D5-01

Clean and competitive solutions for all transport modes

Výzva je cielená na nízkoemisné a kompetitívne riešenia pre všetky dopravné módy. Výskum sa zameria na elektrifikáciu všetkých druhov dopravy, batérie a palivové články ako aj na hybridné technológie, na skvalitnenie a interoperabilitu dopravnej infraštruktúry. Podmienkou využívania nových a alternatívnych palív bude ich udržateľnosť. Bezpečnosť dopravy bude riešená komplexne, ako v jednotlivých druhoch dopravy, tak aj z hľadiska celého dopravného systému s využitím systémových analýz vzorcov mobility.

Alokovaný rozpočet: 202 miliónov eur

Konečný termín: 18. apríl 2024

Dôležité odkazy

Zdroj: eraportal.sk


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *