Posted on

Výzva, ktorá má pomôcť zlepšiť služby štátu je určená pre špecifické štátne subjekty. Dalo by sa preto predpokladať, že o grant v podobe nenávratného finančného príspevku môže žiadať iba úzko špecifikovaná skupina. O grant však môžu žiadať aj vyššie územné celky s výnimkou toho Bratislavského, a získať môžu od 200 tisíc eur. Prvé hodnotiace kolo sa uzatvára koncom septembra.

Kto môže získať grant?

  • ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,
  • štátne rozpočtové organizácie,
  • vyššie územné celky (okrem Bratislavského kraja),
  • DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska,
  • Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby,
  • Sociálna poisťovňa.

Na aké aktivity dostanem grant?

Projekt musí súvisieť s hlavnou aktivitou, ktorou je modernizácia fungovania verejnej služby pri výkone agendy prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.

Aktivity, ktoré je možné zahrnúť do projektu a teda považovať ich za oprávnené, musia nastať medzi 1. januárom 2014 a koncom roka 2023.

Čo môžem získať?

Nenávratný finančný príspevok, kde na jeden projekt môžete získať minimálne 200 tisíc eur. Celkový rozpočet v tejto výzve predstavuje čiastku 30 miliónov eur. Pre VÚC sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške 5 %.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o finančný príspevok sa podáva prostredníctvom systému ITMS 2014. Pred podaním sa však dôkladne oboznámte so všetkými podmienkami výzvy.

Prvé hodnotiace kolo sa uzatvára 30. septembra 2022 a následne sa bude cyklicky uzatvárať každé dva mesiace.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *