Posted on

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) organizuje spolu s portugalským predsedníctvom Rady Európskej únie úvodné hybridné podujatie pre novú stratégiu EIT. Cieľom je zvýšenie povedomia o plánoch a príležitostiach EIT. Môžete sa dozvedieť viac o nadchádzajúcich možnostiach inovovať v rámci komunity EIT. Budete mať tiež možnosť počuť inšpiratívnych rečníkov, ako je Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež , Manuel Heitor, portugalský minister vedy, techniky a vysokoškolského vzdelávania alebo Gioia Ghezzi, predsedníčka správnej rady EIT. Podujatie sa uskutoční 14. júna.

Nová EIT stratégia

Vďaka posilnenému mandátu pre nadchádzajúce roky a rozpočtu vo výške takmer 3 miliardy eur v rámci programu Horizont Európa pomôže EIT zabezpečiť oživenie Európy a zelenú a digitálnu transformáciu. Priority sú stanovené v novom Strategickom inovačnom programe (SIA) na roky 2021 – 2027.

EIT plánuje posilniť podporu inštitúciám vysokoškolského vzdelávania, rozšíriť regionálne inovačné aktivity a posilniť vplyv celej komunity EIT. Inštitút tiež zriadi dve nové znalostné a inovačné spoločenstvá EIT: prvé pre kultúrne a kreatívne odvetvia a priemyselné odvetvia v roku 2022 a druhé pre vodný, morský a námorný sektor v roku 2026.

Úvodné podujatie sa bude skladať z dvoch častí:

  • zasadnutie o high-level politike vrátane high-level rečníkov
  • štyri tematické zasadnutia zamerané na hlavné oblasti zamerania novej stratégie EIT

Toto podujatie nadväzuje na minuloročné Fórum zainteresovaných strán EIT a umožní účastníkom zdieľať názory a klásť otázky o nadchádzajúcich aktivitách EIT v rámci programu Horizont Európa.

Pre koho je podujatie určené?

Pre inovátorov a organizácie z oblasti podnikania, vzdelávania a výskumu z celej Európy, ktorí sa chcú dozvedieť viac o EIT a rôznych príležitostiach, ktoré ponúka komunita EIT.

Ako sa pripojiť?

Bude to hybridné podujatie. Môžete sa pripojiť buď online alebo osobne na Medzinárodnom iberskom inštitúte nanotechnológií (INL) v Brage v Portugalsku.

Registrácia je už otvorená a môžete sa registrovať na tomto odkaze. Podujatie sa koná 14. júna 2021 a program nájdete tu. Svoju účasť môžete potvrdiť aj na LinkedIn.


Q&A granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *