Posted on

Projekt DIH² aktívne podporuje inovatívne riešenia a čerstvé nápady, ktoré zlepšujú výrobu v malých a stredných podnikoch (MSP) pomocou robotiky. Prostredníctvom dvoch otvorených výziev bude financovať až 26 kvalifikačných experimentov transferu technológií. Projekt financoval už 11 a v rámci tejto výzvy hľadá ďalších 15 konzorcií. Čas na podanie je určený do 30. júna.

Cieľom DIH² je vytvoriť udržateľnú sieť robotických DIH (digitálne inovačné huby) vybavených nástrojmi a postupmi, ktoré by uľahčili komercializáciu a široké využitie agilnej výroby malých a stredných podnikov (prípadne väčších podnikov).

Pre koho je výzva určená?

Konzorciá musia pozostávať z 2 alebo 3 partnerov, z ktorých každý bude MSP alebo mierne väčšia spoločnosť.

Každé konzorcium musí navyše pozostávať minimálne z jedného poskytovateľa technológie a jednej výrobnej spoločnosti.

Poskytovatelia technológií musia mať sídlo v členskom štáte EÚ (vrátane zámorských území), Spojenom kráľovstve alebo v asociovanej krajine k programu Horizont 2020.

Výrobné spoločnosti musia mať sídlo v jednej z nasledujúcich 17 oprávnených krajín:

  • Rakúsko; Bulharsko; Chorvátsko; Cyprus; Česká republika; Dánsko; Francúzsko; Estónsko; Nemecko; Maďarsko; Taliansko; Lotyšsko; Rumunsko; Srbsko; Slovensko; Slovinsko; alebo Švédsko.

Čo môžem získať?

Na celú výzvu je vyčlenených 248 tisíc eur. Finančná podpora sa rozdelí nasledovne:

  • 1. fáza: 3 500 eur prostriedky EÚ na konzorcium zúčastnené na Dni poroty – jednorazová suma, mini-grant.
  • 2. fáza: až 200 tisíc eur financovanie vybraného konzorcia vo forme paušálu, 6 tisíc eur na služby duševného vlastníctva a podobne (na konzorcium 2 poukazy v maximálnej výške 3 tisíc eur).
  • 3. fáza: až 38 500 eur na poskytovateľa technológie vybraného konzorcia – jednorazovo.

Ako a dokedy podať žiadosť?

Táto výzva sa bude riadiť dvojstupňovou metodikou, keď konzorciá predložia najprv krátky návrh najneskôr do 30. júna 2021 do 18:00 hod.

Po ňom bude nasledovať druhá „úplná fáza návrhu“ ale iba pre vybraných žiadateľov.

Svoju žiadosť môžete podať na tejto stránke, kde zároveň nájdete všetky potrebné podmienky, dokumenty a formuláre.


Q&A granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *