Posted on

EIT RawMaterials regionálne centrum Košice, ktoré pôsobí na Fakulte BERG, Technickej univerzity v Košiciach, pripravuje webinár v slovenskom jazyku, ktorý bude venovaný vysvetleniu podmienok nových zverejnených výziev KAVA8 pod znalostno-inovačnou komunitou EIT RawMaterials. Zúčastniť sa môže každý, podmienkou je iba registrácia.

Spomínané výzvy sú zamerané na projekty so začiatkom v roku 2022. Týkajú sa tém nerastných surovín a riešenia súčasných problémov EÚ v tomto odvetví. Ich štruktúra sa delí na projekty UpScaling (vysoké TRL, uvedenie služby alebo produktu na trh), Education (vzdelávacie aktivity) a RIS Capacity Building (budovanie kapacít v krajinách RIS).

Podujatie súvisí s našim článkom o vyhlásených výzvach KAVA8: Zverejnili výzvy pre projekty 2022 pod EIT RawMaterials | Výzvy

webinár KAVA výzvy EIT

Pre koho je webinár určený?

Najmä pre podnikateľov, univerzity, vysoké školy, výskumné inštitúcie ale aj ostatné organizácie, ktoré majú záujem podieľať sa na témach nerastných surovín.

Výzva nešpecifikuje presný typ žiadateľa ale ukladá ďalšie podmienky. Jednou z nich je napríklad tá, že lídrom, teda žiadateľskou organizáciou môže byť iba jeden z partnerov EIT RawMaterials.

Pre „nepartnerov“ však toto nie je vylučujúca podmienka, pretože akákoľvek organizácia sa môže pripojiť k do projektového zámeru ako partner. V čase podania projektu nemusí mať status partnera EIT RawMaterials. Až v prípade, že projekt bude schválený na financovanie, organizácia vstúpi do procesu partnerstva/ členstva.

Čo je cieľom webinára?

Cieľom webinára je informovať účastníkov zo Slovenska a Česka o možnostiach zapojiť sa do spomínaných výziev. Jadro podujatia bude venované vysvetleniu podmienok pre jednotlivé typy výzvy. Predpokladaný program je nasledovný:

  1. Zistenie zloženia publika a úrovne skúseností s projektami (hlasovanie Slido) z dôvodu prispôsobenia sa cieľovej skupiny webinára.
  2. Predstavenie jednotlivých výziev a podmienok pre zapojenie sa.
  3. Otázky a odpovede k výzvam.

Registrácia

Webinár sa bude konať dňa 19. marca 2021 v čase od 10:00 do 11:00 hod. prostredníctvom platformy Zoom.

Pre účasť je potrebná registrácia v tomto elektronickom formulári. Každý registrovaný účastník dostane pripájací link deň pred konaním webinára.


facebook grantUP banner svetly


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *